Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2014

Výkonnost fondu byla během května výrazně nadprůměrná. Pozitivně se vyvíjely všechny typy dluhopisů. Výrazně rostly jak české státní dluhopisy, kde výnosová křivka pokračovala ve svém poklesu a který trvá v podstatě od začátku tohoto roku, tak rostly i korporátní dluhopisy. Ten byl nejvýraznější u ruských dluhopisů, které profitovaly z příznivého vývoje ukrajinské krize, kde navzdory přetrvávajícím bojům mezi ukrajinskou vládou a separatisty klesá riziko zásahu ze strany Ruska. Co se týče vývoje tržních úroků, z posledních komentářů ČNB vyplývá, že bankovní rada vnímá rizika inflace vychýlená směrem k nižší inflaci s tím, že kurzový závazek (vůči koruně) bude ponechán v platnosti delší dobu, než jen do počátku roku 2015. Trhy tento pohled bankovní rady vnímají jako relevantní a domnívají se, že kurzový závazek bude ponechán v platnosti po celý rok 2015 s tím, že cílená úroveň kurzu může být postupně posouvána k mírně silnějším úrovním. V průběhu měsíce jsme navýšili podíl státních dluhopisů zemí EU. Durace portfolia vzrostla na 1,35 roku.