Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.2.2015

Hlavní trend dluhopisových trhů minulého roku, tedy pokles výnosů státních dluhopisů napříč EU, pokračoval beze změny i v prvních týdnech roku 2015. Investoři si budovali svá očekávání ohledně kroků, které mohla oznámit ECB na svém zasedání ve druhé polovině ledna. Přestože těsně před meetingem zaznívaly spíše varovné hlasy naznačující, že trhy již očekávají příliš a měly by se připravit na možné zklamání, tak prezident M. Draghi dokázal v příslibu QE překvapit pozitivně. Závazek každoměsíčního nákupu dluhopisů v objemu 60 mld. EUR nejméně pro následující rok a půl stlačil výnosy státních dluhopisů na nová historická minima. Pro ilustraci, ke konci ledna již u šesti států používajících euro „platí“ investoři (v podobě negativního nominálního výnosu) za to, že si mohou zakoupit příslušné státní dluhopisy s dvouletou dobou do splatnosti.
Pokles výnosů dluhopisů má dva protichůdné efekty na Fond. Na jedné straně jsou nižší výnosy spojeny s růstem dluhopisů v ceně, což se promítlo do vysoké lednové výkonnosti Fondu. Na straně druhé je stále obtížnější reinvestovat prostředky za splacené dluhopisy a vyplacené kupony. K tomu se přidávají vysoké klientské vklady, které jen v lednu zvedly objem aktiv Fondu o více než čtvrtinu. V lednu jsme tak realizovali rekordní množství nákupů, kde preferovanými zeměmi jsou zejména Maďarsko a Turecko. Průměrný kreditní rating zůstává stabilní na úrovni BBB-.