Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.2.2013

Fond se vyvíjel velmi pozitivně, když hlavní roli, kromě zlepšujícího se sentimentu investorů, sehrál výrazný nárůst společností zabývající se vodním a odpadovým hospodářstvím Veolia a Suez Environment. Investoři totiž začali spekulovat nad superfúzí těchto francouzských společností, neboť šéf Veolia uvedl, že „sloučení se Suez by pro firmu dávalo ekonomický smysl“. Od tohoto výroku vyrostly akcie obou společností o více než deset procent a to i přes to, že tato fúze není vzhledem k případným problémům za strany regulátora příliš pravděpodobná. Co se týče výsledkové sezóny v USA, tak ta se odvíjí dle očekávání, tj. společnosti překonávají odhady především díky jejich předešlé negativní revizi. Meziroční růst zisku sice dosahuje až 11 %, ale to je výlučně v režii finančního sektoru, jehož zisky jsou typicky velmi volatilní. Naopak tituly z „reálné“ ekonomiky zatím zaznamenávají mírný meziroční pokles zisku. Podíl akcií ve fondu vzrostl a pohybuje se na hodnotě 91 % NAV.