Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.12.2014

Fond svým vývojem během listopadu mírně zaostal za hlavními akciovými indexy. Hlavní příčinou tohoto zaostávání byl především sektor obnovitelných zdrojů. Neboť zde platí pravidlo, že čím nižší je cena ropy a ostatních energetických komodit, tím menší je i motivace pro využívání substitutů, včetně obnovitelných zdrojů a naopak. Klesající cena ropy tak znamená menší ochotu investovat do obnovitelných zdrojů energie bez ohledu na vedlejší výdaje při produkci energie z fosilních paliv (tzv. externality). Od začátku roku se tak výnos tohoto sektoru pohybuje blízko nuly. Z dalších sektorů obsažených ve fondu si nejlépe vedly společnosti z oblasti přírodních potravin, kde ještě doznívala výsledková sezona, v níž většina společností výrazně překonala očekávání trhů. Ostatní sektory jako sociálně zodpovědné společnosti a společnosti navázané na vodní management se vyvíjely v souladu s vývojem hlavních akciových indexů. Podíl akcií ve fondu vzrostl na hodnotu 95 % NAV.