Generali Fond vyvážený dluhopisový

Úplný název: Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,21%

1.0187

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond vyvážený dluhopisový je ideální variantou pro klienty, kteří mají investiční horizont minimálně 3 roky a upřednostňují nižší míru volatility (kolísavosti). Cílem je dosažení výnosu nad úroveň termínovaných a spořících bankovních produktů. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Proti Fondu konzervativnímu obsahuje portfolio dluhopisy s delší dobou splatnosti, což zvyšuje potenciál jeho zhodnocení. Fond je řízen aktivně a měnové riziko je zajištěno.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu vyváženého dluhopisového?

 • Atraktivní investiční alternativa k dlouhodobým termínovaným vkladům 

  Fond obvykle překonává úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, z vkladních knížek apod. Potenciální výnos se pohybuje mezi úrovní Generali Fondu konzervativního a Generali Fondu korporátních dluhopisů. 
 • Vhodný pro optimální zhodnocení střednědobě volných finančních prostředků

  Doporučený investiční horizont fondu jsou min. 3 roky.
 • Zajištění proti měnovému riziku

  Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
 • Daňové osvobození

  Pokud jako fyzická osoba odkoupíte cenné papíry fondu až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
 • Minimální hodnota investice: 500 KčÚplný název fondu:

Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Marketingové označení fondu: Generali Fond vyvážený dluhopisový
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení:  1.7.2015
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100051112/2700
Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papírů: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474806
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu 1 %
Minimální hodnota investice: 500 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

0,4 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 1,0187 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,87 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,19 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,53 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 2,06 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,47 %
Výkonnost fondu za 3 roky 0 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 0 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 1,44 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.