Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2014

Vývoj většiny aktiv byl v minulém měsíci příznivý, takže fond posílil o 1,9%. Akcie napříč regiony za nízké volatility posílily o několik procent, přičemž akcie z rozvíjejících se trhů překonaly americké a evropské indexy. Ze strany firem nebyly žádné výraznější kurzotvorné zprávy. Firemní výsledky v USA za 1Q/2014 dopadly přes extrémně studenou zimu poměrně dobře, kdy zisky překonaly odhady o 6% (meziroční růst 6%) a tržby v souladu s očekáváním (meziročně růst +3%). Ocenění akcií je v blízkosti dlouhodobých průměrů, zejména bereme-li v úvahu nízké výnosnosti jak státních, tak firemních dluhopisů. Ekonomická situace USA a EU přes mírné zlepšení zaostává za očekáváním, což je paradoxně příznivé pro akcie, neboť období uvolněné měnové politiky může trvat déle.
Aktivita na portfoliu byla nízká, neboť struktura portfolia odpovídá dlouhodobé investiční strategii. Hlavní investiční taktika nespočívá v „časování trhů“, nýbrž v mírném převážení akcií firem s nadprůměrně rostoucí hodnotou globální značky a lepším fundamentem v rámci sektoru měřeným na bázi poměrových ukazatelů (např. stabilnější a vyšší růst ziskovost, nižší zadluženost, nižší poměr cen akcií k ziskům či cash-flow, apod.). Zainvestovanost udržujeme cca 1% pod neutrální hodnotou 95% majetku fondu.