Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2013

V závěrečném měsíci roku 2012 zaznamenaly evropské listované nemovitostní společnosti růst. Index EPRA si připsal 1,0% a mírně tak zaostal za hlavními akciovými indexy v regionu. Celkově však rok 2012 znamenal pro Fond vysoce nadprůměrný růst daný zlepšující se situací v sektoru. Vývoj na trhu rezidenčního bydlení ve Spojených státech zůstává i nadále příznivý. Data zveřejněná během prosince ukazují na rostoucí aktivitu v segmentu, která se projevuje ve zvýšeném sentimentu stavebních společností. Nezklamala ani data o zahájených stavbách, stavebních povoleních a prodejích nových i stávajících domů. Očekáváme, že by pozitivní trend měl přetrvat i v roce 2013. Ve střední Evropě nepřinesl prosinec žádná velká překvapení. Na trzích jsme zaznamenali uzavření několika nových transakcí. V České republice pokračovalo posilování vlivu Radovana Vítka ve společnosti Orco Property Group. V novém roce budeme očekávat zveřejnění výsledků hospodaření společností za čtvrté čtvrtletí. V případě dalšího zlepšení provozních zisků a peněžních toků lze očekávat další postupné utahování diskontů nemovitostních společností vůči NAV. Podíl akcií ve fondu vzrostl o 1,5 % a nyní se pohybuje na hodnotě 84 % NAV.