Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2012

Fond zaznamenal v prosinci klidný vývoj. ECB podle očekávání snížila úrokové sazby a pozitivně překvapila v rozsahu nekonvenčních opatření. Naopak znovu odmítla financovat státy EU. Dále pokračovala intenzívní snaha politiků zastavit šíření dluhové krize. Summit EU přinesl nová přísnější fiskální pravidla, automatické sankce, urychlení ESM a navýšení MMF, čímž naplnil očekávání v oblasti střednědobých opatření a zvýšil tak důvěru investorů, což snad s další pomocí ECB pomůže překlenout z hlediska potřeb financování států i bank obtížné 1. pololetí 2012. Summit EU rovněž naznačil směr, vedoucí k větší integraci EU, jako prostředek k zeslabení dlouhodobých strukturálních problémů EU. Z USA přicházely převážně dobré zprávy, zejména pak pozitivní makrodata. Fundament korporátních dluhopisů (mimo finanční sektor EU) je nadále příznivý (v průměru dobrá ziskovost a nízká finanční páka), což je patrné i z dalšího poklesu defaultních měr na 1,8%. U aktivity na fondu jsme využili roztažení kreditních spreadů k nákupu BEARST/15 , TNK/16 a RUR/17 . Prodeje mírně převažovaly nad nákupy v důsledku potřeby zachování dostatečné likvidity v situaci posilujícího USD a zahrnovaly zejména kratší emise, např. KAZF/13, LUKF/14 , GAZP/13 a SLOR/14. Fond zůstává převážně (54% NAV) v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Druhou největší (28% NAV) složku portfolia pak představuje region střední a východní Evropy, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní dluhopisy.