Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2013

Korporátní dluhopisy rostly po celý měsíc v důsledku stabilizace dluhopisových trhů z periferie Eurozóny a dobrého firemního fundamentu (globální defaultní sazby svou úrovní 2,8% jsou výrazně pod dlouhodobým průměrem 4,8%), v případě ruských eurobondů pak navíc vlivem poklesu rublových sazeb (vliv na kreditní prémii bankovních dluhopisů), resp. stabilizace cen průmyslových kovů a ropy (vliv na dluhopisy komoditních firem). Vzhledem k nízké volatilitě a tedy i absenci významnějších nákupních či prodejních příležitostí byla aktivita na portfoliu slabá a spočívala pouze v drobných úpravách složení. Zainvestovanost stagnovala na 85% NAV, průměrná durace poklesla z 1,91 na 1,84. Z regionálního pohledu ve fondu převažují (42% NAV) dluhopisy střední a východní Evropy včetně ČR, zahrnující jak korporátní, tak v menší míře i státní a municipální dluhopisy. Nadále významnou pozici (34% NAV) fond drží v ruských korporátních eurobondech, které mají kromě slušného fundamentu také podporu v cenách ropy a vysokých devizových rezervách Ruska. Fond meziměsíčně vzrostl o 1,0% (YTD + 12,8%).