Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.3.2014

Únor byl ve znamení zplošťování korunové výnosové křivky, když delší splatnosti klesaly pod vlivem globálních faktorů (smíšená data z USA, eskalující situace na Ukrajině, nejistoty pramenící z vnitropolitického vývoje v Turecku a ve finančním sektoru v Číně), zatímco kratší splatnosti mírně rostly, jednak zřejmě v reakci na data z české ekonomiky (HDP za 4Q 2013) a dále i pod dojmem obdobného vývoje na kratším konci eurové swapové křivky. ČNB na svém únorovém zasedání, konstatovala, že se počátkem roku 2015 může vrátit do standardního režimu měnové politiky, v němž hrají hlavní roli úrokové sazby). Data z eurozóny a české ekonomiky za první měsíce letošního roku, jež jsou zatím k dispozici, naznačují, že hospodářské oživení pokračuje. Pokud vyloučíme scénář zkomplikování/zadrhnutí situace na Ukrajině, jenž by znamenal negativní dopad na hospodářský vývoj a investorské klima nejen ve středoevropském regionu, ale v Evropě obecně, tak bychom i nadále očekávali scénář, v němž porostou bezrizikové výnosy. Kreditní trhy v únoru performovaly velmi dobře. Obavy z vývoje na emerging markets ochladly a emisní aktivita v únoru ve srovnání s předchozím měsícem poklesla, přesto objemy nových dluhopisů s investičním ratingem přesáhly objemy za stejné období minulého roku. Nadále zůstávají v platnosti faktory příznivé pro kreditní trhy jako pozvolný ekonomický růst, nízká inflace, nízké defaultní míry apod. Objem českých státních dluhopisů ve fondu vzrostl na 52%, podíl státních dluhopisů zemí EU také mírně vzrostl na 7% a firemní dluhopisy se snížily na úroveň 32% NAV. Durace fondu vzrostla na 1,24 roku.