Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.11.2012

Bankovní rada ČNB na svém posledním zasedání snížila repo sazbu z 0,25% na rekordní minimum 0,05%. ČNB překvapila trh, který očekával spíše stagnaci sazeb. Na rozhodnutí ČNB reagovala výnosová křivka státních dluhopisů dalším poklesem výnosů. Sražením úrokových sazeb na technickou nulu se vyčerpal jeden kanál, kterým mohla ČNB ovlivňovat ekonomiku. Dalším krokem v případě potřeby tak budou devizové intervence s cílem oslabit korunu. ČNB představila svoji novu makroekonomickou prognózu, která je oproti starší prognóze pesimističtější. Model v rámci prognózy centrální banky doporučuje pokles sazeb a jejich růst až v roce 2014. ČNB tak uvádí, že sazby na nule zůstanou „v delším horizontu dokud nedojde k výraznému nárůstu inflačních tlaků“. To znamená, že ČNB sazby nezvýší několik čtvrtletí a signálem ke změně bude až růst inflace kvůli růstu mezd, nikoliv jenom dosavadní faktory jako jsou ceny potravin, dražší energie (ropa), nebo zvyšování daní. Domníváme se, že ČNB nebude váhat po intervencích sáhnout, jestliže se kurz koruny vychýlí do nepřijatelně silných úrovní, zároveň se domníváme, že intervence nebudou v nejbližších týdnech aktuální. Podíl českých státních dluhopisů ve fondu klesl na 46 %, státní dluhopisy zemí EU tvořily 4 %, firemní dluhopisy dosahovaly 26% a podíl pokladničních poukázek byl 17% NAV, durace fondu vzrostla na 0,84 roku.