Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.9.2014

V prvním srpnovém týdnu pokračoval pokles akciových trhů vlivem kombinace více nepříznivých událostí (politika centrální banky USA – blíží se konec nákupů dluhopisů centrální bankou, vojenské konflikty na Ukrajině, Blízkém Východě a Iráku), default Argentiny a problémy největší portugalské banky Esprito Santo). Z obdobných příčin poklesly i dluhopisy, v případě ruských pak navíc kvůli červencovém uvalení ekonomických sankcí ze strany USA a EU proti ruským firmám.
Po zbytek měsíce akcie i dluhopisy (včetně ruských) rostly v důsledku kombinace faktorů: i) zvýšení pravděpodobnosti kvantitativního uvolňování ECB po slabých makročíslech v jádrových ekonomikách, i) dobrých kvartálních výsledcích amerických firem, kdy průměrný meziroční růst zisků dosáhl 8% a překonal tak o 3% očekávání analytiků a iii) absence eskalace konfliktu na východní Ukrajině v průběhu humanitární mise Ruska.
Aktivita na portfoliu byla nízká, neboť struktura portfolia odpovídá dlouhodobé investiční strategii. Segment akcií jsme navýšili o 1% na 24% NAV dokupem akcií BMW a ETF na zemědělské plodiny. Podíl státních dluhopisů vzrostl o 1,5% na 23,5% NAV navýšením podílu státních dluhopisů Chorvatska a kazašské rozvojové banky. Segment korporátních dluhopisů jsme navýšili o 3% na 46% NAV nákupy mimoruských dluhopisů (Kazat/15, Halyk/17, Soho/17 a Shimao/18). Podíl ruských dluhopisů jsme snížili o 0,5% na 19% NAV.