Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.10.2015

V září pokračovaly akciové trhy ve zvýšené volatilitě, neboť srpnový vývoj (prudký pokles akciových trhů iniciovaných devalvací čínského Juanu) vyvolal mnoho nových nejistot, zejména pak míru vlivu čínské ekonomiky na rozvinuté ekonomiky. Rozhodnutí FEDu ze 17. září odložit zvýšení úrokových sazeb iniciovalo další pokles akcií, neboť hlavním důvodem byly obavy z citlivosti ekonomiky USA na negativní externí vlivy (tj. zpomalení ekonomiky Číny a emerging markets). Korporátní dluhopisy napříč regiony byly v září převážně pod negativním vlivem akciových trhů, které v závěru měsíce výrazně poklesly. Z regionálních vlivů pokračoval tlak na pokles tureckých dluhopisů (13% NAV) kvůli obavám z výsledků listopadových parlamentních voleb a nepříznivý vliv devalvace kazašské měny na kazašské dluhopisy (21% NAV). Naproti tomu čínské dluhopisy (9% NAV) výrazně posílily, čemuž kromě tendence centrální banky k uvolňování měnové politiky přispělo i uklidnění na čínských akciových trzích. Posilovaly i ruské dluhopisy (34% NAV) spolu se stabilizací ceny ropy a příměří na východní Ukrajině. Operace na portfoliu jsme v září soustředili zejména do dluhopisové části portfolia. Odprodali jsme státní dluhopisy v objemu 7% NAV, jejichž výnosový potenciál s blížící se splatností poklesl (Croa/7, DBKAZ/15 a Turkey/17) a nahradili je dluhopisy kazašské kvazistátní agentury Kazagro/19 a turecké banky Isbank. Nejvýznamnější operací bylo navýšení podílu ruských dluhopisů z 15% na 30%, neboť nové příměří na východní Ukrajině platné od počátku měsíce je dodržováno a cena ropy se stabilizovala. V segmentu akcií jsme realizovali několik nákupů (Allianz, Porsche, Lenovo), podíl akcií na majetku fondu činí 23%.