Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Tiskové zprávy

2. Zajištěný fond ČP INVEST - zajímavá konstrukce s vysokým maximálním výnosem

Praha (17. září 2007) - ČP INVEST investiční společnost a. s. dnes uvedla na trh nový garantovaný produkt a zahájila prodej 2. Zajištěného fondu ČP INVEST. Tento fond zajišťuje stoprocentní návratnost vložené investice a při maximální ročním výnosu 13 % nabízí až 78 % zhodnocení investovaných prostředků za 6 let. Svým podílníkům poskytuje možnost participovat na výnosu koše 25 akcií významných světových firem. Investiční strategie fondu zaručuje, že ani při nepříznivém vývoji na kapitálových trzích nemůže hodnota ročního výnosu klesnout do záporných hodnot. Fond zároveň kladný roční dosažený výnos uzamyká a dále jej úročí po celou dobu trvání fondu. Fond rovněž plně pokrývá měnové riziko.

Investoři fondu se budou podílet na dosaženém výnosu referenčního portfolia složeného z akcií 25 významných firem s mezinárodní působností, obchodovaných na rozvinutých trzích v EU, USA a Japonsku. Každá akcie má v mixu shodnou počáteční váhu a složení portfolia zůstává po celou dobu existence fondu beze změny.

Fond po 6 letech trvání zajišťuje ke dni splatnosti návratnost minimálně 100 % vložené investice. Roční výnos při nepříznivém období je omezen spodní hranicí FLOOR 0 %. Horní hranice výše ročního výnosu jednotlivých akcií je omezena parametrem CAP 13 %. Výnos dosažený v jednotlivých letech je uzamčen a po celou dobu trvání fondu dále úročen sazbou PRIBOR 1 rok. Celkový výnos produktu za 6 let je součtem úročených výnosů za jednotlivá období a bude vyplácen ke dni splatnosti fondu.

„Zajištěný produkt, maximální roční výnos až 13 %, garantovaný minimální roční výnos 0 %, zamykání dosaženého ročního zhodnocení, úročení dosažených výnosů a současné zajištění měnového rizika – to jsou aspekty, které činí z 2. Zajištěný fond ČP INVEST zajímavou investiční příležitost v horizontu 6 let,“ říká generální ředitel společnosti ČP INVEST Robert Hlava.

Fond bude v prodeji od 15. září 2007 do 14. prosince 2007. V prvním měsíci upisovacího období činí vstupní poplatek 1 %, v dalších dvou měsících pak 2 %. Po skončení tohoto období bude vstupní poplatek 8 %. Z fondu je možné kdykoli provést odkup podílových listů za aktuální hodnotu bez garance návratnosti vložené investice a s výstupním poplatkem 4 %. Ke dni splatnosti a dále je výstupní poplatek nulový.