Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Změna depozitáře a administrátora u fondů s irským domicilem

Vážení klienti, dovolujeme si vás informovat, že u níže uvedených fondů s irským domicilem dochází ke změně depozitáře a administrátora. V této souvislosti upozorňujeme, že v důsledku provádění této změny může v období od 25. 10. do 31. 10. 2017 dojít ke zpoždění ve vypořádání některých transakcí se zaknihovanými cennými papíry těchto fondů. Podrobnější informace naleznete níže. Děkujeme za pochopení.

Informace o změně depozitáře a administrátora Generali Invest CEE plc 

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. jako distributor zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem s názvem Generali Invest CEE plc (dále je „Fond“) informuje o změně depozitáře a administrátora Fondu: 

Nový depozitář Fondu:     

Société Générale S.A., prostřednictvím své pobočky v Dublinu
IFSC House IFSC
Dublin 1
Ireland 

Nový administrátor Fondu:       

Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited
IFSC House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Ireland 

Uvedené změny jsou v souladu s irským právem podmíněny schválením Centrální banky Irska. Účinnost změn by měla nastat dne 31. 10. 2017. 

Na území České republiky jsou veřejně nabízeny následující podfondy Fondu:

 • Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
 • Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
 • Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
 • Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
 • Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
 • Global Equities Fund, Generali Invest CEE plc
 • Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
 • Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
 • New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
 • Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
 • Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

(dále jen „podfondy“) 

V této souvislosti upozorňujeme, že v důsledku výše avizované změny (předávání agendy) v časovém období od 25. října 2017 11:30 do 31. října 2017 09:00 (irského času), může dojít ke zpoždění v realizaci nebo vypořádání některých transakcí se zaknihovanými cennými papíry Fondu, resp. podfondů. 

Nové znění prospektu Fondu (formou dodatku k prospektu) a příslušná sdělení klíčových informací pro investory budou uveřejněna dne 31. října 2017 na internetové adrese http://www.generali-investments.cz a http://www.generali-invest-cee.cz.