Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Získali jsme mezinárodní ocenění pro nejlepšího správce aktiv v ČR za rok 2022

Generali Investments CEE byla vyhlášena nejlepším správcem aktiv v České republice. Cenu Best Asset Management Services uděluje britský odborný časopis Capital Finance International, který sleduje vývoj ekonomiky, trhů a bankovních a finančních služeb po celém světě.

Naše společnost podle vyjádření poroty zabodovala hned v několika ohledech: těží z kombinace silného mezinárodního zázemí skupiny Generali a hluboké znalosti lokálních trhů, prokazuje schopnost pružně reagovat v obdobích krize, dokáže i v nejisté ekonomické situaci přicházet s novými konkurenceschopnými produkty – a v neposlední řadě se jasně profiluje v oblasti udržitelného rozvoje a charitativní činnosti.

Porota vyzdvihla také skutečnost, že i přes krátkodobý odliv investic v prvních dnech pandemie covidu-19, která u investorů vzbudila obavy, se naše společnost záhy vrátila na stejné objemy, jež krátce nato dokonce překonala. „Cenu jsme obdrželi za rok 2022, je však ohodnocením naší práce za poslední tři roky: podařilo se nám zvýšit profitabilitu i objem aktiv pod správou. S více než 355 miliardami korun, které spravujeme institucionálním i retailovým klientům, jsme jedničkou na českém trhu,“ říká generální ředitel Generali Investments CEE Josef Beneš. 

Porotu zaujala vysoká aktivita v charitativní oblasti a úspěch nových produktů

Pokud jde o charitativní činnost Generali Investments CEE, porota ocenila zejména značnou finanční pomoc ve prospěch Fondu na podporu seniorů, který zajišťoval terénní službu nejzranitelnějším občanům v době největšího náporu pandemie covidu-19 (v této souvislosti jsme v roce 2020 získali také druhou příčku v soutěži Zlatá koruna v kategorii společenské odpovědnosti). V rámci této spolupráce jsme během epidemie poskytli finanční pomoc i Fondu pomoci potřebným. Vedle podpory organizací pomáhajících znevýhodněným skupinám spoluobčanů se zároveň zapojujeme do globálních aktivit skupiny Generali, která prostřednictvím hnutí The Human Safety Net propojuje neziskové organizace se soukromým sektorem.

V letošním roce jsme v reakci na aktuální podmínky založili nový zajištěný fond. Generali Zajištěný fond akciového výnosu nabídl možnost investovat do stabilních evropských společností s vysokým dividendovým výnosem při současném 100% zajištění investované částky i měnovém zajištění. Fond se u klientů setkal s enormním zájmem – během dvouměsíčního akumulačního období do něj vložili více než 1,1 miliardy korun, což evidujeme jako jednu z vůbec nejúspěšnějších tranší.

Svou činnost rozvíjíme s ohledem na dlouhodobou udržitelnost a podporujeme ekologicky zaměřené projekty. Již několik let jsme například partnerem běžeckého seriálu Běhej lesy, v rámci kterého šíříme osvětu ohledně správného třídění odpadů. Pokud jde o investiční možnosti, najdete v naší nabídce fondy, které se zaměřují na tzv. zelené investice – Generali Fond udržitelného růstu a Generali Fond živé planety.