Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Martin Pecka: V Evropě „břidlicovou revoluci“ nečekejte

Co znamená současná „břidlicová revoluce“ odehrávající se v USA pro sektor ropy a energetiky? Jak je to s břidlicovými nalezišti v Evropě a jaký vliv má cena ropy na sociální pnutí v rozvíjejících se zemích? O těchto tématech jsme si povídali s Martinem Peckou, portfolio manažerem Fondu ropy a energetiky ČP INVEST.

Váš fond investuje převážnou část svých prostředků do akcií společností z USA a Evropské unie. První zmíněný region v posledních měsících zažíval doslova renesanci ropného a plynárenského průmyslu. Jaký vliv mají tyto změny na energetický sektor?

Martin Pecka (MP): Překotný rozvoj těžby břidlicové ropy a plynu v USA, často označovaný také jako břidlicová revoluce, měl a stále má výrazný dopad na celé energetické odvětví ve Spojených státech. Hlavní změnou je to, že v USA došlo během posledních let k zásadní změně v cenách energetických komodit a ke snížení závislosti na dovozu těchto surovin. Především pak mimořádně levný plyn zcela změnil efektivitu většiny energetických zdrojů (elektráren), což následně vedlo k masivní realokaci výroby elektřiny ve prospěch plynových a uhelných elektráren (cena uhlí jakožto blízký energetický substitut plynu také výrazně propadla). Pokud se týká vlivů těchto změn na jednotlivé sektory ekonomiky, tak nízké ceny energetických surovin mají negativní dopad na těžařské společnosti, naopak prospívají rafineriím a především pak konzumentům energií, to znamená průmyslu a domácnostem. Výše uvedený vývoj samozřejmě také reflektuje průběžně se měnící struktura portfolia fondu.

V dnešních dnech se čím dál více mluví o nalezištích břidlicové ropy a plynu napříč Evropou, jen namátkou Velká Británie, Holandsko, Polsko. Upravujete v souvislosti s novými nalezišti v Evropě strategii Vašeho fondu?


MP:
Evropa je břidlicovou revolucí zasažena pouze zprostředkovaně, a to především kvůli mimořádně regulovanému odvětví energetiky, kde současná podpora obnovitelných zdrojů téměř neumožňuje profitovat z nízkých cen řady energetických surovin. Co se týká samotné těžby břidlicového plynu v Evropě, nejnovější studie ukázaly, že průzkum většiny nadějných nalezišť (především v Polsku) přinesl spíše zklamání. Významnou těžbu, která by měla dopad na energetický trh srovnatelný s tím, co nyní probíhá v USA, považuji za velmi nepravděpodobnou, a to i s ohledem na odpor velké části veřejnosti k tomuto druhu těžby. Navíc doba od průzkumných vrtů ke komerční těžbě se pohybuje v řádu desítek let. Z toho vyplývá, že případná těžba břidlicového plynu v Evropě aktuální investiční politiku našeho fondu přímo neovlivňuje.

Růst těžby ropy z břidlic v USA ohrožuje zejména africké těžaře tzv. lehké sladké ropy, která je podobná právě té z břidlic. Tyto země jsou přitom na vývozu ropy do USA životně závislé. Očekáváte v dohledné době nějaké zvýšené sociální pnutí v souvislosti s případnou neschopností jednotlivých vlád afrických zemích dostát svým závazkům vůči obyvatelstvu?


MP:
Současnou cenu ropy WTI rozhodně nepovažuji z pohledu afrických těžařů za likvidační. Sociální pnutí a nepokoje jsou trvalou součástí tohoto regionu, takže je samozřejmě nelze vyloučit ani v současné době, jejich spouštěcím mechanizmem pak může být stejně tak cena ropy jako cokoliv jiného. Dopad takových událostí by samozřejmě měl vliv na ceny ropy, ale vzhledem k rostoucí soběstačnosti USA v této komoditě by byl jen omezený. Na vývoj cen ropy by měl větší dopad růst geopolitického napětí především na Blízkém východě.

Africké země vyvážející ropu na posledním zasedání OPEC ve Vídni projevily své znepokojení nad vývojem cen ropy a žádaly po koordinované akci, kterou Saudská Arábie, coby nejvýznamnější člen tohoto společenství, odmítla. Mohla by se podle Vás situace v dohledné době změnit, tzn., očekáváte koordinovanou akci OPEC vedoucí k nezvýšení cen ropy na světových trzích?

MP: Ačkoliv jsou komodity jako celek v posledních měsících pod výrazným prodejním tlakem (včetně drahých kovů), ropa WTI (důležitá pro africké země) se z tomuto trendu vymyká. Lehká ropa WTI až na krátké výjimky po celý letošní rok osciluje okolo ceny 95 USD za barel, přičemž překonání stodolarové hranice je jen otázkou času. Obchoduje se tak na úrovních akceptovatelných jak ze strany těžařů, tak ze strany spotřebitelů. Pokud se tedy ropa bude i nadále držet na těchto úrovních, nečekám žádnou, a to ani slovní, intervenci ze strany OPEC na podporu její ceny.

Co to znamená pro Váš podílový fond a jeho investory?

MP: Vzhledem k tomu, že pro tržní ekonomiku je obvyklé, že všechny její sektory trvale procházejí změnami, nelze ani současný vývoj vnímat jako něco mimořádného nebo výjimečného. Je jasné, že v dobách ekonomických krizí, turbulencí na trzích a převratných objevů se tento proces urychluje a pro portfolio fondy z toho vyplývá pouze to, že se složení oborů zastoupených ve fondu mění rychleji než v dobách relativního klidu.


Celý článek si můžete přečíst ZDE.