Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Informace pro podílníky - změna statutu Fondu nemovitostních akcií

 

Dovolujeme si Vás informovat, že od 8. 1. 2009 platí změna statutu Fondu nemovitostních akcií, kterou se fond mění ze speciálního smíšeného na standardní akciový - fond tak bude plnit přísnější zákonné podmínky. Tato změna byla provedena na základě rozhodnutí ČNB ze dne 8.1.2009.

Na stávající investice podílníků nemá přeměna fondu vliv. Pravidla nákupu a odkupu podílových listů, ani poplatky se nemění.

 

Důvody změny: - Možnost rozšíření distribuce podílových listů a nabídnutí širšímu okruhu investorů – jako standardní fond bude atraktivnější pro stávající i potenciální podílníky, a to díky přísnějším legislativním podmínkám standardního fondu, zejména v oblasti limitů rizik. - Profil „standardního akciového“ fondu bude lépe vyhovovat stávajícímu investičnímu charakteru fondu.  - Fond získá  tzv. evropský pas – případné zahájení distribuce podílových listů standardního fondu v zahraničí bude jednodušší a s nižšími administrativními náklady než u fondu speciálního.