Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Komentář k aktuálnímu vývoji odpovědných investic a Generali Fondu živé planety

Hospodářský šok, který v současné době dolehl na trhy v důsledku pandemie nového koronaviru, má pro kapitálové trhy řadu důsledků. Některé lze změřit a do značné míry předvídat, ale u jiných zůstává řada otazníků.

Jedná se o rozšíření viru dříve nikdy neidentifikovaného, proti kterému není jasný lék a který vystavuje tlaku národní zdravotnické systémy kvůli své rychlé a někdy asymptomatické nakažlivosti. Hospodářské dopady zvýrazňuje izolace (dosud
jediné protiopatření) a následné uzavření řady průmyslových podniků a celých sektorů služeb. I když je současná situace velmi závažná a přijatá opatření jsou bezprecedentní, bezbřehý pesimismus není na místě. Ačkoliv některá odvětví stojí, v jiných naopak probíhá mobilizace s cílem překonat aktuální překážky. V budoucnu by tak ekonomika i celá společnost měly být lépe připraveny na nečekané výzvy. Pokud se zaměříme na důsledky současné krize z pohledu ekologie a udržitelného rozvoje, pak ani tato mimořádná situace, ve které se nacházíme, neoslabuje základní pilíře našeho přesvědčení týkajícího se potenciálu ESG.

 

Celý komentář najdete zde.