Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Dvojnásobné umístění fondů Generali Investments CEE na medailové pozici Investice roku 2020

Jedenáctý ročník analýzy českého investičního trhu Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2020 zveřejnil své výsledky.

V rámci Investice roku 2020 bylo celkem hodnoceno 946 fondů a fondy Generali Investments CEE obsadily 2 z 15 medailových pozic.

Na základě vyhodnocení ukazatelů výkonnosti a rizik obsadil v kategorii „Konzervativní fond“ třetí příčku Generali Fond konzervativní a v kategorii „Smíšený fond“ se umístil taktéž na třetím místě Generali Prémiový vyvážený fond.

Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prestižní vyhodnocení českého fondového trhu. Nezávislá analýza společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která je založená na objektivních parametrech investičních fondů, má za cíl upozornit na nejúspěšnější fondy v rámci daných kategorií. Jsou jimi ty, které dokázaly dosáhnout nejvyšších výnosů v co nejlepším poměru k podstupovanému riziku, a to nejen v jednom roce, ale i s přihlédnutím k letům předchozím. Fondy jsou vyhodnocovány v pěti kategoriích podle typu aktiv, do kterých investují: Konzervativní fond, Konzervativní dluhopisový fond, Progresivní dluhopisový fond, Smíšený fond a Akciový fond.

Do vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku jsou zahrnuty pouze fondy, které jsou dostupné běžnému drobnému investorovi. Nejsou tedy vyhodnocovány například fondy kvalifikovaných investorů, které jsou omezeny výškou vstupní investice (například od 1 mil. Kč). Fondy musí mít minimálně tříletou historii a musí být registrovány pro prodej v České republice. Tuto podmínku dnes splňuje kolem tisícovky fondů od přibližně padesáti investičních společností.

Celé vyhodnocení Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku je prováděno automaticky za pomocí algoritmů posuzujících jednotlivé parametry fondů a je tak zcela objektivní. Pro výpočty jsou využívána data poskytovaná společností Thomson Reuters (Refinitiv).