Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Aktuality

Daniel Kukačka: Překonáváme většinu konkurence, do budoucna bude klíčový timing zvýšení durace portfolia

Jsou trhy s korporátními dluhopisy stále atraktivní? Proč již o korporátních dluhopisech neslýcháme tak, jako dříve a jak si vlastně vede Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST? O tom jsme si povídali s portfolio manažerem ČP INVEST Danielem Kukačkou.

Po korporátních dluhopisech jakoby se slehla zem. Zatímco ještě před rokem jsme o nich slyšeli téměř denně, dnes už jim média věnují výrazně menší pozornost. Jaká je vlastně aktuální situace na trzích s korporátními dluhopisy?

Daniel Kukačka (DH): Poslední měsíce korporátní dluhopisy v průměru klesají v ceně (úměrně jejich době splatnosti), taženy jednak růstem dlouhodobých úrokových sazeb v souvislosti s oživením ekonomiky EU a blížícím se zvýšením úrokových sazeb v USA a jednak výprodejem z Emerging Markets v důsledku růstu rizikové averze investorů. Z pohledu minulé výnosnosti tedy firemní dluhopisy pravděpodobně nejsou pro novináře atraktivní.

Jsou stále evropské korporátní dluhopisy atraktivnější než ty americké?

DH: Očekávání vyšší atraktivity evropských korporátních dluhopisů ze strany některých analytiků považuji za příliš zjednodušené, neboť Evropa z pohledu vývoje jednotlivých ekonomik a finančních trhů je příliš heterogenní, než abychom ji mohli shrnout do jedné škatulky. Očekávání vyšší atraktivity pravděpodobně vyplývalo z očekávání dřívějšího růstu dlouhodobých úrokových sazeb v USA oproti EU, nikoliv z firemního fundamentu, neboť ten je v průměru (měřeno např. mírou defaultů) v EU horší – zejména zahrneme-li do Evropy problémové státy z jižního křídla EU a rozvíjející se státy z východní Evropy. Obecně míra atraktivity je do značné míry relativní pojem související s investiční strategií (investiční horizont, akceptovatelná míra a druh rizik, aj.) daného investora, a proto nejde jednoznačně dát přednost jednomu regionu před druhým.

Mohou evropské korporátní dluhopisy profitovat se zvýšeného zájmu amerických investorů o evropské finanční trhy?

DH: Na dluhopisových trzích jako celku nebyl, ani se neočekává zvýšený zájem amerických investorů. V případě oživení (vedeném ekonomikou USA) globální ekonomiky v příštích letech lze očekávat zvýšený zájem investorů o některé dluhopisové trhy Emerging Markets, které jsou již delší dobu (v případě akcií dokonce dva roky - měřeno například objemem toků do regionálních fondů) neoblíbené.

Jak ve světle těchto informací hodnotíte současný výkon fondu Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST?

DH: Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST dokonce i v krátkodobém horizontu překonává naprostou většinu konkurence, výkonnost od počátku roku přes nepříznivé podmínky dosahuje téměř 2 %. Byli jsme totiž dobře připraveni jak na růst dlouhodobých úrokových sazeb, tak na neoblíbenost regionu Emerging Markers.

Mohl byste nastínit i možné budoucí scénáře tohoto fondu, řekněme v horizontu 6-12 měsíců?

DH: Základním scénářem konzistentním s postupným oživením světových ekonomik je další postupný růst dlouhodobých úrokových sazeb, a pokud nebude konflikt v Sýrii, pak také stabilitu kreditních výnosových spreadů. V tomto scénáři budeme udržovat defenzivní portfolio, v němž nabíhající úrokový výnos by měl převýšit nepříznivý vliv úrokových sazeb podobně, jako tomu bylo doposud. S postupným růstem výnosů do splatnosti (tzn. poklesu cen) dlouhodobých dluhopisů poroste jejich atraktivita do budoucna, klíčový bude timing zvýšení durace portfolia. Nadále důležitý bude výběr emitentů s využitím důkladné fundamentální analýzy, protože s rostoucími úrokovými sazbami začnou mít některé předlužené firmy potíže se splácením.


Celý článek si můžete přečíst ZDE.