Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Aktuality

Daniel Kukačka: Překonáváme většinu konkurence, do budoucna bude klíčový timing zvýšení durace portfolia

Jsou trhy s korporátními dluhopisy stále atraktivní? Proč již o korporátních dluhopisech neslýcháme tak, jako dříve a jak si vlastně vede Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST? O tom jsme si povídali s portfolio manažerem ČP INVEST Danielem Kukačkou.

Po korporátních dluhopisech jakoby se slehla zem. Zatímco ještě před rokem jsme o nich slyšeli téměř denně, dnes už jim média věnují výrazně menší pozornost. Jaká je vlastně aktuální situace na trzích s korporátními dluhopisy?

Daniel Kukačka (DH): Poslední měsíce korporátní dluhopisy v průměru klesají v ceně (úměrně jejich době splatnosti), taženy jednak růstem dlouhodobých úrokových sazeb v souvislosti s oživením ekonomiky EU a blížícím se zvýšením úrokových sazeb v USA a jednak výprodejem z Emerging Markets v důsledku růstu rizikové averze investorů. Z pohledu minulé výnosnosti tedy firemní dluhopisy pravděpodobně nejsou pro novináře atraktivní.

Jsou stále evropské korporátní dluhopisy atraktivnější než ty americké?

DH: Očekávání vyšší atraktivity evropských korporátních dluhopisů ze strany některých analytiků považuji za příliš zjednodušené, neboť Evropa z pohledu vývoje jednotlivých ekonomik a finančních trhů je příliš heterogenní, než abychom ji mohli shrnout do jedné škatulky. Očekávání vyšší atraktivity pravděpodobně vyplývalo z očekávání dřívějšího růstu dlouhodobých úrokových sazeb v USA oproti EU, nikoliv z firemního fundamentu, neboť ten je v průměru (měřeno např. mírou defaultů) v EU horší – zejména zahrneme-li do Evropy problémové státy z jižního křídla EU a rozvíjející se státy z východní Evropy. Obecně míra atraktivity je do značné míry relativní pojem související s investiční strategií (investiční horizont, akceptovatelná míra a druh rizik, aj.) daného investora, a proto nejde jednoznačně dát přednost jednomu regionu před druhým.

Mohou evropské korporátní dluhopisy profitovat se zvýšeného zájmu amerických investorů o evropské finanční trhy?

DH: Na dluhopisových trzích jako celku nebyl, ani se neočekává zvýšený zájem amerických investorů. V případě oživení (vedeném ekonomikou USA) globální ekonomiky v příštích letech lze očekávat zvýšený zájem investorů o některé dluhopisové trhy Emerging Markets, které jsou již delší dobu (v případě akcií dokonce dva roky - měřeno například objemem toků do regionálních fondů) neoblíbené.

Jak ve světle těchto informací hodnotíte současný výkon fondu Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST?

DH: Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST dokonce i v krátkodobém horizontu překonává naprostou většinu konkurence, výkonnost od počátku roku přes nepříznivé podmínky dosahuje téměř 2 %. Byli jsme totiž dobře připraveni jak na růst dlouhodobých úrokových sazeb, tak na neoblíbenost regionu Emerging Markers.

Mohl byste nastínit i možné budoucí scénáře tohoto fondu, řekněme v horizontu 6-12 měsíců?

DH: Základním scénářem konzistentním s postupným oživením světových ekonomik je další postupný růst dlouhodobých úrokových sazeb, a pokud nebude konflikt v Sýrii, pak také stabilitu kreditních výnosových spreadů. V tomto scénáři budeme udržovat defenzivní portfolio, v němž nabíhající úrokový výnos by měl převýšit nepříznivý vliv úrokových sazeb podobně, jako tomu bylo doposud. S postupným růstem výnosů do splatnosti (tzn. poklesu cen) dlouhodobých dluhopisů poroste jejich atraktivita do budoucna, klíčový bude timing zvýšení durace portfolia. Nadále důležitý bude výběr emitentů s využitím důkladné fundamentální analýzy, protože s rostoucími úrokovými sazbami začnou mít některé předlužené firmy potíže se splácením.


Celý článek si můžete přečíst ZDE.