Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.Zpět

Žijeme komunitou

Hnutí „The Human Safety Net“ (THSN) je novou vlajkovou komunitní iniciativou společnosti Generali. Vzniklo v roce 2017 v Itálii za účelem ochrany a zlepšování životů lidí nad rámec naší každodenní pracovní činnosti.18 zemí


THSN se celosvětově zaměřuje na tři oblasti pomoci:

  1. Prvním z cílů je zlepšit podmínky porodnictví tak, aby novorozenci nebyli ohroženi asfyxií. Toto nebezpečné onemocnění nastává u novorozenců snížením přísunu kyslíku krátce po porodu. Projevuje se zpomalením srdečního rytmu a poklesu dechové frekvence, což může mít za následek těžká postižení, nebo dokonce úmrtí. V Evropě toto onemocnění ročně postihne více než 30 000 novorozených dětí, z nichž kolem 5 000 na následky postižení umírá. V některých částech Asie postihuje asfyxie každý rok více než 150 000 novorozenců.
  2. Druhý směr pomoci míří k rodinám, které se ocitly na hranici chudoby. Cílem je zajistit dětem plnohodnotné podmínky pro vzdělávání a zlepšit jejich rodinné zázemí. Jen v samotné Evropě je více než osm milionů dětí ve věku do šesti let na hranici chudoby. Je přitom vědecky prokázáno, že prvních šest let je pro formování lidského života nejdůležitějších. Toto období má zásadní vliv na budoucí zdraví dětí i jejich studijní úspěchy, které následně formují celkovou kariéru.
  3. Poslední oblastí, na kterou se THSN zaměřuje, je poskytování pomoci uprchlíkům, kterým pomáhá začlenit se do nového sociálního prostředí a nastartovat jejich vlastní podnikání.


...

Hnutí lidí pomáhající lidem

Společně s našimi partnery utváříme řetězec nevládních organizací, které působí lokálně, ale jsou propojeny globálně právě pomocí hnutí The Human Safety Net.

Více informací o The Human Safety Net

 

V říjnu 2018 se ke globální iniciativě The Human Safety Net připojila také Generali v České republice. V rámci této iniciativy zde pomáháme zlepšovat podmínky a vybavení na porodnických klinikách. Cílem je snižovat následky komplikovaných porodů, mezi které patří například výskyt asfyxie (dušení). Klíčová je včasná diagnostika komplikací, proškolený zdravotnický personál a kvalitní zdravotnická technika. V České republice perinatální asfyxie postihne až 400 novorozenců ročně. Některé z dětí mají trvalé následky a více než 15 % z nich na následky asfyxie umírá.

Vedle zkvalitňování péče v porodnicích se věnujeme také následné péči o děti s asfyxií nebo po předčasném porodu v domácím prostředí. To jsou oblasti, do kterých naše pomoc směřuje.

Základní myšlenka projektu THSN je založena na tzv. řetězové pomoci, kde ti, kterým pomůže, mohou jednoho dne pomoci někomu jinému.