Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

...Zpět

Záleží nám na životním prostředí

Skupina Generali aktivně přistupuje ke společenské odpovědnosti a ochraně životního prostředí také v rámci aktivit organizovaných pod záštitou OSN. Již v roce 2007 jsme se zapojili do projektu OSN na vytvoření dobrovolné globální sítě společností podporujících zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj společnosti.

Naše záměry v oblasti společenské odpovědnosti a životního prostředí mají konkrétní podobu v souboru přímých a nepřímých opatření:

Přímý vliv na životní prostředí uplatňuje skupina Generali ve své každodenní činnosti. Hlavní důraz klademe na snižování spotřeby energií, vody a provozních materiálů a na třídění odpadu. Další důležitou oblastí, na kterou se naše společnost zaměřuje, je obecně využívání moderních technologií, snižování počtu zbytných služebních cest, podpora sdíleného cestování a využívání hromadné dopravy zaměstnanci.

Nepřímý vliv na životní prostředí uplatňujeme prostřednictvím výběru zodpovědných obchodních partnerů, zejména dodavatelů služeb či emitentů cenných papírů.

V roce 2014 jsme přijali novou skupinovou politiku týkající se životního prostředí a klimatu. Tato nová politika nahrazuje původní Environmentální politiku skupiny Generali z roku 2010, kterou jsme aktualizovali tak, aby odrážela změny ve skupině i vývoj ve společnosti v posledních letech.Mezi hlavní témata, na která se skupina Generali ve své environmentální politice nově zaměřuje, patří:

  • ochrana životního prostředí,
  • předcházení znečištění,
  • ochrana a zachování biodiversity,
  • vhodná odezva na výzvy, které přináší klimatická změna.


Od roku 2018 jsme hlavním partnerem seriálu závodů v přírodě s názvem Běhej lesy. Tento projekt se vedle sportovních aktivit dospělých i dětí zaměřuje rovněž na ekologická témata a ochranu životního prostředí.

Více o Běhej lesy