Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

...Zpět

Záleží nám na životním prostředí

Skupina Generali aktivně přistupuje ke společenské odpovědnosti a ochraně životního prostředí také v rámci aktivit organizovaných pod záštitou OSN. Již v roce 2007 jsme se zapojili do projektu OSN na vytvoření dobrovolné globální sítě společností podporujících zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj společnosti.

Naše záměry v oblasti společenské odpovědnosti a životního prostředí mají konkrétní podobu v souboru přímých a nepřímých opatření:

Přímý vliv na životní prostředí uplatňuje skupina Generali ve své každodenní činnosti. Hlavní důraz klademe na snižování spotřeby energií, vody a provozních materiálů a na třídění odpadu. Další důležitou oblastí, na kterou se naše společnost zaměřuje, je obecně využívání moderních technologií, snižování počtu zbytných služebních cest, podpora sdíleného cestování a využívání hromadné dopravy zaměstnanci.

Nepřímý vliv na životní prostředí uplatňujeme prostřednictvím výběru zodpovědných obchodních partnerů, zejména dodavatelů služeb či emitentů cenných papírů.

V roce 2014 jsme přijali novou skupinovou politiku týkající se životního prostředí a klimatu. Tato nová politika nahrazuje původní Environmentální politiku skupiny Generali z roku 2010, kterou jsme aktualizovali tak, aby odrážela změny ve skupině i vývoj ve společnosti v posledních letech.Mezi hlavní témata, na která se skupina Generali ve své environmentální politice nově zaměřuje, patří:

  • ochrana životního prostředí,
  • předcházení znečištění,
  • ochrana a zachování biodiversity,
  • vhodná odezva na výzvy, které přináší klimatická změna.


Od roku 2018 jsme hlavním partnerem seriálu závodů v přírodě s názvem Běhej lesy. Tento projekt se vedle sportovních aktivit dospělých i dětí zaměřuje rovněž na ekologická témata a ochranu životního prostředí.

Více o Běhej lesy