Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Naši zaměstnanciZpět

Staráme se o naše zaměstnance

Vážíme si našich zaměstnanců a snažíme se, aby se jim v Generali Investments CEE pracovalo co nejlépe. Vytváříme pracovní prostředí, které je v souladu s bezpečnostními a zdravotními nařízeními a které poskytuje všem rovné podmínky. Citlivě vnímáme rozdílnost mezi lidmi a věříme, že týmová diverzita přispívá ke zvyšování výkonu celé společnosti.

Zaměstnance podporujeme v jejich osobním a pracovním rozvoji. Zvláštní pozornost věnujeme také vyhledávání a podpoře talentů na mezinárodní, případně skupinové úrovni.

Snažíme se podporovat harmonizaci osobního a pracovního života, a věnujeme se proto aktivitám zaměřeným na předcházení stresu z práce. Minimalizujeme práci přesčas, pravidelně monitorujeme absence zaměstnanců způsobené stresem, organizujeme školení a kurzy zaměřené na péči o zdraví a protistresové techniky, umožňujeme práci z domova a čerpání neplaceného volna. V neposlední řadě provádíme každé dva roky průzkum spokojenosti zaměstnanců.

Zvláštní péči věnujeme také rodičům na mateřské a rodičovské dovolené. Zůstáváme s nimi v kontaktu po celou dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené a při návratu do zaměstnání jim vycházíme vstříc v podobě nastavení flexibilního režimu a zkráceného pracovního úvazku.