Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Naši zaměstnanciZpět

Staráme se o naše zaměstnance

Vážíme si našich zaměstnanců a snažíme se, aby se jim v Generali Investments CEE pracovalo co nejlépe. Vytváříme pracovní prostředí, které je v souladu s bezpečnostními a zdravotními nařízeními a které poskytuje všem rovné podmínky. Citlivě vnímáme rozdílnost mezi lidmi a věříme, že týmová diverzita přispívá ke zvyšování výkonu celé společnosti.

Zaměstnance podporujeme v jejich osobním a pracovním rozvoji. Zvláštní pozornost věnujeme také vyhledávání a podpoře talentů na mezinárodní, případně skupinové úrovni.

Snažíme se podporovat harmonizaci osobního a pracovního života, a věnujeme se proto aktivitám zaměřeným na předcházení stresu z práce. Minimalizujeme práci přesčas, pravidelně monitorujeme absence zaměstnanců způsobené stresem, organizujeme školení a kurzy zaměřené na péči o zdraví a protistresové techniky, umožňujeme práci z domova a čerpání neplaceného volna. V neposlední řadě provádíme každé dva roky průzkum spokojenosti zaměstnanců.

Zvláštní péči věnujeme také rodičům na mateřské a rodičovské dovolené. Zůstáváme s nimi v kontaktu po celou dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené a při návratu do zaměstnání jim vycházíme vstříc v podobě nastavení flexibilního režimu a zkráceného pracovního úvazku.