Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Baby Invest - dla dzieci

Zabezpieczenie finansowe dla Twojego dziecka

Chcesz zabezpieczyć finansowo swoje dziecko, wnuka i ułatwić mu start w dorosłe życie? Wykorzystaj zalety konta inwestycyjnego Baby Invest, które jest przeznaczone wyłącznie dla dzieci. Zgromadzone na nim środki trafią do niego bezpośrednio po osiągnięciu pełnoletności.

Wypłacane kwoty mogą być zaskakująco wysokie, pomimo wpłacania stosunkowo niskich kwot. O zysk zadbają rynki kapitałowe. Im wcześniej zacznie się wpłacać pieniądze do Baby Invest, tym mniej będzie trzeba oszczędzać, a tym więcej może dostać więcej.

Co Baby Invest daje Twojemu dziecku?

Reguralne miesięczne inwestycje

Kasička


Lokowane środki

Uzyskany wzrost wartości

Wypłata regularnych comiesięcznych stypendiów od 18 lat

Sposób i formę wypłacanych kwot ustali Twoje dziecko po osiągnięciu pełnoletności. Sposoby wypłaty zgromadzonych środków finansowych:

 • miesięcznie, w formie regularnego stypendium, lub
 • pieniądze pozostaną w Baby Invest do dowolnego wykorzystania.

Wpłacać na konto Baby Invest może ktokolwiek (np. dziadek lub babcia), natomiast umowę Baby Invest na rzecz dziecka musi podpisać opiekun prawny.

W jaki sposób działa Baby Invest

Konto inwestycyjne Baby Invest działa na zasadzie regularnego inwestowania zadeklarowanej kwoty. Oszczędności gromadzone na koncie Baby Invest będą rozdzielane pomiędzy kilka rodzajów inwestycji po to, by zyski dla Twojego dziecka były jak najbardziej atrakcyjne. Środki będą regularnie lokowane przede wszystkim w funduszach akcji i obligacji.

Wpłacać na konto Baby Invest może ktokolwiek, natomiast umowę na rzecz dziecka musi podpisać opiekun prawny. Z zainwestowanych środków skorzysta tylko Twoje dziecko, ponieważ do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności obracać jego majątkiem może tylko opiekun prawny i tylko za zgodą sądu rejonowego. Informacje dotyczące aktywów przez cały okres małoletniego będą dostarczane opiekunowi prawnemu. Przy zawieraniu umowy opiekun prawny musi przedstawić dowód osobisty i akt urodzenia dziecka. W przypadku, gdy opiekun prawny nie jest rodzicem, musi dołączyć decyzję sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka.

Baby Invest
Zrównoważana opcja

Zabezpieczenie finansowe
dla Twojego dziecka

 • Etap 1

  18 - 13 lat
 • Etap 2

  12 - 9 lat
 • Etap 3

  8 - 6 lat
 • Etap 4

  5 - 3 lat
 • Etap 5

  2 - 1 lat

Baby Invest
Dynamiczna opcja

Zabezpieczenie finansowe
dla Twojego dziecka

 • Etap 1

  18 - 11 lat
 • Etap 2

  10 - 6 lat
 • Etap 3

  5 - 1 rok

Dane podstawowe

Nazwa produktu Baby Invest (BI-PLN)
Numer rachunku/tytuł płatności 69175000090000000020339268/113-numer Umowy
Minimalna wartość inwestycji 50 PLN
Produkt można podpisać na 5 – 18 lat

Na jakich zasadach działa Baby Invest

W zależności od wybranego wariantu Baby Invest składa się z pięciu lub trzech następujących po sobie modelowych etapów o określonym składzie i okresie trwania. Na każdym etapie w skład portfela wchodzi się z innym udziałem funduszy akcji i obligacji w połączeniu z funduszami rynku pieniężnego. Okres trwania poszczególnych etapów skraca się stopniowo wraz ze wzrostem ilości instrumentów konserwatywnych w portfelu.

Skład poszczególnych etapów zmienia się w zależności od horyzontu inwestycyjnego. Inwestycje są stopniowo automatycznie przenoszone z akcyjnych strategii inwestycyjnych do bardziej konserwatywnych. Baby Invest opiera się na strukturze programów inwestycyjnych Generali Investments CEE. Twoja inwestycja jest włączona do odpowiedniego etapu na podstawie ustalonego przez Ciebie okresu inwestycyjnego (horyzontu inwestycyjnego). Po zakończeniu tego etapu jest automatycznie przeniesiona do kolejnego etapu. Dodatkowo Twój portfel jest co roku dostosowywany do prawidłowych proporcji inwestycji, aby zmaksymalizować korzyści na niższym poziomie ryzyka - czyli jest rebalansowany.

Zrównoważony wariant - skład portfela

Rodzaj etapuLiczba latFundusze AkcjiGenerali Corporate Bonds Fund Generali Premium Conservative Fund
Etap 1 - DPI 18-13 100% - -
Etap 2 - DZPI 12-9 75% 25% -
Etap 3 - ZPI 8-6 50% 25% 25%
Etap 4 - KZPI 5-3 25% 45% 30%
Etap 5 - KPI 2-do zakończenia produktu - 50% 50%
DPI - Dynamiczny program inwestycyjny, DZPI - Dynamicznie zrównoważony program inwestycyjny, ZIP -  zrównoważony program inwestycyjny, KZPI - Konserwatywnie zrównoważony program inwestycyjny, KPI -  Konserwatywny program inwestycyjny

Dynamiczny wariant - skład portfela

Rodzaj etapuLiczba latFundusze AkcjiGenerali Corporate Bonds FundGenerali Premium Conservative Fund
Eetap 1 - DPI 18-11 100% - -
Etap 2 - DZPI 10-6 75% 25% -
Etap 3 - ZPI 5-do zakończenia produktu 50% 25% 25%
DPI - Dynamiczny program inwestycyjny, DZPI - Dynamicznie zrównoważony program inwestycyjny, ZPI -  Zrównoważony program inwestycyjny

Skład instrumentów inwestycyjnych – poszczególne fundusze

 PKF-PLNFKD-PLNFSA-PLNFNE-PLNFKOM-PLN
Etap 1 - - 25% 35% 40%
Etap 2 - 25% 20% 25% 30%
Etap 3 25% 25% 20% 10% 20%
Etap 4 30% 45% 15% 10% -
Etap 5 50% 50% - - -

PKF-PLN: Generali Premium Conservative Fund, FKD-PLN: Generali Corporate Bonds Fund, FSA-PLN: Generali Global Equity Fund, FNE-PLN: Generali New Economies Fund, FKOM-PLN: Generali Balanced Commodity Fund

Opłata wstępna uzależniona jest od wartości kwoty i okresu, przez jakiinwestuje się do Baby Invest.

Ustalając sobie kwotę docelową wpłacasz opłatę wstępną (w zależności od aktualnego etapu) do momentu osiągnięcia kwoty docelowej nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat. Do tej kwoty możesz inwestować regularnymi lub jednorazowymi wpłatami.

Kwotę docelową możesz w każdym momencie zwiększyć, opłata zostanie wyliczona tylko z różnicy dotychczasowej i nowej wartości kwoty docelowej i to w wysokości odzwierciedlającej aktualny etap Partners Baby Invest. W przypadku, gdy kwota docelowa nie zostanie zwiększona, inwestycje przekraczające jej wysokość będą obciążone pobieraniem opłaty jak w przypadku jednorazowych wpłat.

Dla przykładu przedstawiamy rozwój inwestycji na koncie Baby Invest rocznego dziecka przy regularnej miesięcznej inwestycji - 200 PLN.

Regularne miesięczne inwestycje 200 PLN
Wpłacone środki do 18 roku życia 40 800 PLN
Zgromadzone środki (w roku uzyskania pełnoletności) 69 527 PLN
Wysokość miesięcznego stypendium (przez okres 5 lat) 1 306 PLN

Przykład 1: Obliczenie opłaty wstępnej

Ojciec postanowił Piotrkowi, który ma roczek, co miesiąc na konto Baby Invest wpłacać 200 PLN.

 • Okres inwestowania: 17 lat (do 18 roku życia Piotrka)
 • Kwota docelowa: 40 800 PLN (200 PLN miesięcznie x 17 lat)

Obliczenie opłaty wstępnej: 3,70 % x 40 800 = 1 510 PLN

Przykład 2: Zwiększenie kwoty docelowej

Kiedy Piotrek osiągnął wiek 10 lat rodzice zdecydowali się, że na Baby Invest będą wpłacać więcej i zwiększyli wpłacaną kwotę na 400 PLN / miesiąc.

 • Zmiana nastąpiła 8 lat przed zakończeniem konta Baby Invest, to jest w 3 Etapie
 • Pierwotna kwota docelowa : 40 800 PLN
 • Zwiększenie kwoty docelowej o: 200 x 12 x 8 = 19 200 PLN

Wyliczenie opłaty wstępnej: z różnicy 19 200 PLN = 2,25 % x 19 200 = 432 PLN

Uwaga: w przypadku, gdy kwota docelowa nie zostanie zwiększona, z inwestycji przekraczających jej wysokość będą pobierane opłaty jak w przypadku jednorazowych wpłat.

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -0.24 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -0.42 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.23 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 1.66 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.46 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 7.55 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.46 %
Wynik funduszu za 5 lat 10.75 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.16 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.59 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 2.92 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.52 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.42 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 5.91 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 13.9 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.91 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.79 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.49 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 8.53 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 4.26 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 16.25 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 5.15 %
Wynik funduszu za 5 lat 20.94 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 3.88 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 4.29 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 8.59 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -3.69 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 6.2 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.88 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 3.83 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0.81 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 8.05 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 12.93 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 2.23 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 2.88 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 4.39 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 9.27 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 3.99 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 16.41 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 5.2 %
Wynik funduszu za 5 lat 24.16 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.42 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 10.94 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -5.89 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 7.46 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 6.26 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 -0.52 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0.68 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 9.66 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 8.55 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 3.67 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 4.09 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 5.43 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 12.2 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 4.69 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 18.77 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 5.9 %
Wynik funduszu za 5 lat 26.64 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.84 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 13.1 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -9.17 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 10.23 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 8.47 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 -5.15 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.01 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 8.24 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 6.41 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 5.25 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 5.81 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 7.2 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 16.35 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 6.22 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 21.93 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 6.83 %
Wynik funduszu za 5 lat 31.28 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 5.59 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 16.19 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -12.82 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 13.24 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 9.87 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 -10.4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 1.03 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 7.84 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 2.29 %
 

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.