Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Programy Inwestycyjne Generali Invest CEE

Programy inwestycyjne są prostym sposobem na to, by powiększyć wartość swoich pieniędzy bez specjalnych umiejętności oraz poświęceń czasu wolnego. Wystarczy wiedzieć jak długo chcesz oszczędzać pieniądze i jaki jest Twój stosunek do ryzyka inwestycyjnego. Na tej podstawie zainwestowana kwota jest rozdzielana do wybranych funduszy Generali Invest CEE. Dzięki temu podziałowi ryzyko zmniejsza się jeszcze bardziej. W programie indywidualnym możesz ustawić portfel według własnego uznania.

Zalety programów inwestycyjnych

  • jedna kwota - inwestycje w różne fundusze

  • oszczędności finansowe

  • Zmniejszone ryzyko inwestycji

  • szerokie możliwości inwestycyjne

  • stały dostęp do informacji o Twojej inwestycji on-line

Konserwatywny Program Inwestycyjny

Został przygotowany dla klientów, którzy wolą pewność przyszłych zysków, nie lubią ryzykować oraz nie mają czasu aby śledzić swoje inwestycje. Polecany horyzont inwestycyjny 2 - 3 lata.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Konserwatywny Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego EURO
Numer rachunku bankowego (IBAN) 69175000090000000020339268/109-numer Umowy
Skład programu Wysokość inwestycji
Generali Premium Conservative Fund 50%
Generali Corporate Bonds Fund 50%

Zrównoważony Program Inwestycyjny

Jest przeznaczony dla inwestorów, którzy oczekują większych zysków przy ograniczonym ryzyku. Twoja inwestycja będzie równomiernie rozłożona do funduszy rynku pieniężnego, obligacji oraz akcji. Polecany horyzont inwestycyjny od 3 - 5 lat.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Zrównoważony Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego EURO
Numer rachunku bankowego (IBAN) 69175000090000000020339268/110-numer Umowy
Skład programu Wysokość inwestycji
Generali Premium Conservative Fund 25%
Generali Corporate Bonds Fund 25%
Generali Global Equity Fund 20%
Generali Oil and Energy Industry Fund 15%
Generali New Economies Fund 10%
Generali Commodity Fund 5%

Dynamiczny Program Inwestycyjny

Został stworzony dla inwestorów, których priorytetem jest maksymalizacja dochodów. Dla tego celu podporządkowano ułożenie środków na dłuższy okres - polecany minimalny horyzont inwestycyjny 5 lat i więcej, który zmniejsza stopień ryzyka. Inwestycja jest lokowana przede wszystkim w funduszach akcyjnych.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Dynamiczny Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego EURO
Numer rachunku bankowego (IBAN) 69175000090000000020339268/111-numer Umowy
Skład programu Wysokość inwestycji
Generali Global Equity Fund 25%
Generali Oil and Energy Industry Fund 25%
Generali New Economies Fund 35%
Generali Commodity Fund 15%

Indywidualny Program Inwestycyjny

Zbuduj swój własny program inwestycyjny według własnego pomysłu. Zdecyduj sam ile procent zostanie przeznaczonych na poszczególne fundusze.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Program inwestycyjny Indywidualny Program Inwestycyjny
Waluta programu inwestycyjnego EURO
Numer rachunku bankowego (IBAN) 69175000090000000020339268/112-numer Umowy