Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Baby Invest - dla dzieci

Zabezpieczenie finansowe dla Twojego dziecka

Chcesz zabezpieczyć finansowo swoje dziecko, wnuka i ułatwić mu start w dorosłe życie? Wykorzystaj zalety konta inwestycyjnego Baby Invest, które jest przeznaczone wyłącznie dla dzieci. Zgromadzone na nim środki trafią bezpośrednio do niego po osiągnięciu pełnoletności.

Wypłacane kwoty mogą być zaskakująco wysokie, pomimo wpłacania stosunkowo niskich kwot. O zysk zadbają rynki kapitałowe. Im wcześniej zacznie się wpłacać pieniądze do Baby Invest, tym mniej będzie trzeba oszczędzać, a Twoje dziecko może dostać więcej.

Co Baby Invest daje Twojemu dziecku?

Reguralne miesięczne inwestycje

Kasička


Lokowane środki

Uzyskany wzrost wartości

Wypłata regularnych comiesięcznych stypendiów od 18 lat

Sposób i formę wypłacanych kwot ustali Twoje dziecko po osiągnięciu pełnoletności. Sposoby wypłaty zgromadzonych środków finansowych:

 • miesięcznie, w formie regularnego stypendium, lub
 • pieniądze pozostaną w Partners Baby Invest do dowolnego wykorzystania.

Wpłacać na konto Baby Invest może ktokolwiek (np. dziadek lub babcia), natomiast umowę Partners Baby Invest na rzecz dziecka musi podpisać opiekun prawny.

W jaki sposób działa Baby Invest

Konto inwestycyjne Baby Invest działa na zasadzie regularnego inwestowania zadeklarowanej kwoty. Oszczędności gromadzone na koncie Baby Invest będą rozdzielane pomiędzy kilka rodzajów inwestycji, po to by zyski dla Twojego dziecka były jak najbardziej atrakcyjne. Środki będą regularnie lokowane przede wszystkim w funduszach akcji i obligacji.

Wpłacać na konto Baby Invest może ktokolwiek, natomiast umowę na rzecz dziecka musi podpisać opiekun prawny. Z zainwestowanych środków  skorzysta tylko Twoje dziecko, ponieważ do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletności obracać jego majątkiem może tylko opiekun prawny i tylko za zgodą sądu rejonowego. Informacje dotyczące aktywów przez cały okres małoletniego będą dostarczane opiekunowi prawnemu. Przy zawieraniu umowy opiekun prawny musi przedstawić dowód osobisty i akt urodzenia dziecka. W przypadku, gdy opiekun prawny nie jest rodzicem, musi dołączyć decyzję sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dziecka.

Baby Invest
Zrównoważana opcja

Zabezpieczenie finansowe
dla Twojego dziecka

 • Etap 1

  18 - 13 lat
 • Etap 2

  12 - 9 lat
 • Etap 3

  8 - 6 lat
 • Etap 4

  5 - 3 lat
 • Etap 5

  2 - 1 lat

Baby Invest
Dynamiczna opcja

Zabezpieczenie finansowe
dla Twojego dziecka

 • Etap 1

  18 - 11 lat
 • Etap 2

  10 - 6 lat
 • Etap 3

  5 - 1 rok

Dane podstawowe

Nazwa produktu Baby Invest (BI-EURO)
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności PL87175000090000000020389966/213-numer Umowy
Minimalna wartość inwestycji 10 EURO
Produkt można podpisać na 5 – 18 lat

Na jakich zasadach działa Baby Invest

Składa się z pięciu (trzech - w zależności od wybranego wariantu) następujących po sobie modelowych etapów o określonym składzie i okresie trwania. Na każdym etapie w skład portfela wchodzi się z innym udziałem funduszy akcji i obligacji w połączeniu z funduszami rynku pieniężnego. Okres trwania poszczególnych etapów się stopniowo skraca w zależności wzrostu ilości instrumentów konserwatywnych w portfelu.

Skład poszczególnych etapów zmienia się w zależności od horyzontu inwestycyjnego. Inwestycje są stopniowo automatycznie przenoszone z akcyjnych strategiiinwestycyjnych do bardziej konserwatywnych. Baby Invest opiera się na strukturze programów inwestycyjnych Generali Investments CEE. Twoja inwestycja jest włączona do odpowiedniego etapu na podstawie ustalonego przez Ciebie okresu inwestycyjnego (horyzontu inwestycyjnego). Po zakończeniu tego etapu jest automatycznie przeniesiona do kolejnego etapu. Dodatkowo twój portfel jest corocznie dostosowywany do prawidłowych proporcji inwestycji, aby zmaksymalizować korzyści na niższym poziomie ryzyka - czyli jest rebalansowany.

Zrównoważony wariant - skład portfela

Rodzaj etapuLiczba latFundusz AkcjiGenerali Corporate Bonds FundGenerali Premium Conservative Fund
Etap 1 - DIP-EUR 18-13 100% - -
Etap 2 - DVIP-EUR 12-9 75% 25% -
Etap 3 - VIP-EUR 8-6 50% 25% 25%
Etap 4 - KVIP-EUR 5-3 25% 45% 30%
Etap 5 - KIP-EUR 2-do zakończenia produktu - 50% 50%
DIP-EUR - Dynamiczny program inwestycyjny, DVIP-EUR - Dynamicznie zrównoważony program inwestycyjny, VIP-EUR -  zrównoważony program inwestycyjny, KVIP-EUR - Konserwatywnie zrównoważony program inwestycyjny, KIP-EUR - Konserwatywny program inwestycyjny

Dynamiczny wariant - skład portfela

Rodzaj etapuLiczba latFundusz AkcjiGenerali Corporate Bonds FundGenerali Premium Conservative Fund
Etap 1 - DIP-EUR 18-11 100% - -
Etap 2 - DVIP-EUR 10-6 75% 25% -
Etap 3 - VIP-EUR 5-do zakończenia produktu 50% 25% 25%
DIP-EUR - Dynamiczny program inwestycyjny, DVIP-EUR - Dynamicznie zrównoważony program inwestycyjny, VIP-EUR -  Zrównoważony program inwestycyjny

Skład instrumentów inwestycyjnych – poszczególne fundusze

 PKF-EURFKD-EURFSA-EURFNE-EUROFKOM-EURO
Etap 1 - - 25% 35% 40%
Etap 2 - 25% 20% 25% 30%
Etap 3 25% 25% 20% 10% 20%
Etap 4 30% 45% 15% 10% -
Etap 5 50% 50% - - -

PKF-EUR: Generali Premium Conservative Fund, FKD-EUR: Generali Corporate Bonds Fund, FSAGZ-EUR: Generali Global Equity Fund, FNE-EUR: Generali New Economies Fund, FKOM-EUR: Generali Balanced Commodity Fund

Opłata wstępna uzależniona jest od wartości kwoty oraz okresu, przez jaki będziesz inwestował do Baby Invest.

Ustalając sobie kwotę docelową wpłacasz opłatę wstępną (w zależności od aktualnego etapu) do momentu osiągnięcia kwoty docelowej nie ponosisz żadnych dodatkowych opłat. Do tej kwoty możesz inwestować regularnymi lub jednorazowymi wpłatami.

Kwotę docelową możesz w każdym momencie zwiększyć, opłata zostanie wyliczona tylko z różnicy dotychczasowej i nowej wartości kwoty docelowej i to w wysokości odzwierciedlającej aktualny etap Partners Baby Invest. W przypadku, gdy kwota docelowa nie zostanie zwiększona, inwestycje przekraczające jej wysokość będą obciążone pobieraniem opłaty jak w przypadku jednorazowych wpłat.

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 1.55 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.31 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -0.87 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -8.81 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -8.99 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -8.74 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -3 %
Wynik funduszu za 5 lat -8.08 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -1.67 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 2.5 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 3.33 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.03 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -1.68 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -10.56 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -11.7 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -4.02 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -1.36 %
Wynik funduszu za 5 lat -4.06 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.82 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 5.79 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 4.54 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 2.65 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -0.94 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -10.24 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -11.89 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -1.51 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -0.51 %
Wynik funduszu za 5 lat -0.27 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.05 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 6.84 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 6.36 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 3.91 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -1.24 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -11.77 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -13.8 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -1.08 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -0.36 %
Wynik funduszu za 5 lat -1.39 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.28 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 10.16 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 7.96 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 5.02 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -1.55 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -11.07 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -13.74 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 3.63 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 1.19 %
Wynik funduszu za 5 lat 1.93 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0.38 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 12.14 %
 

Dla przykładu przedstawimy rozwój inwestycji na koncie Baby Invest rocznego dziecka przy regularnej miesięcznej inwestycji - 50 EURO.

Regularne miesięczne inwestycje 50 EURO
Wpłacone środki do 18 roku życia 10 200 EURO
Zgrimadzone środki (w roku uzyskania pełnoletności) 16 178 EURO
Wysokość miesięcznego stypendium (przez okres 5 lat) 299 EURO

Przykład 1: Obliczenie opłaty wstępnej

Ojciec postanowił Piotrkowi, który ma roczek, co miesiąc na konto Baby Invest wpłacać 50 EURO.

 • Okres inwestowania: 17 lat (do 18 roku życia Piotrka)
 • Kwota docelowa: 10 200 EURO (50 EURO miesięcznie x 17 lat)

Obliczenie opłaty wstępnej: 3,70 % x 10 200 = 377,40 EURO

Przykład 2: Zwiększenie kwoty docelowej

Kiedy Piotrek ma 10 lat rodzice zdecydowali się, że na Baby Invest będą wpłacać więcej i zwiększyli wpłacaną kwotę na 100 EURO / miesiąc.

 • Zmiana nastąpiła 8 lat przed zakończeniem konta Baby Invest, to jest w 3 Etapie
 • Pierwotna kwota docelowa : 10 200 EURO
 • Zwiększenie kwoty docelowej o: 50 x 12 x 8 = 4 800 EURO

Wyliczenie opłaty wstępnej: z różnicy 4 800 EURO = 2,05 % x 4 800 = 98,40 EURO

Uwaga: w przypadku, gdy kwota docelowa nie zostanie zwiększona, z inwestycji przekraczających jej wysokość będą pobierane opłaty jak w przypadku jednorazowych wpłat.

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.