Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Formularze

Pragniemy poinformować, że od dnia 1 listopada 2015 roku rolę przedstawiciela funduszu zagranicznego Generali Invest CEE PLC z siedzibą w Irlandii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 256 ust. 1 f Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych ( Dz.U. z 2014r. poz..157 j.t.) oraz dystrybutora tytułów uczestnictwa funduszu będzie pełniła spółka Pekao Financial Services sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie.

Wniosek o wykupienie papierów wartościowych oraz wypowiedzenie umowy będzie możliwe za pomocą formularzy z poświadczonym notarialnie podpisem którę znajdują się poniżej, adres do korespondencji:

Pekao Financial Services sp. z o.o.
Ulica Postępu 21a
02-676 Warszawa

FormularzePDF
Wypowiedzenie Umowy/Wniosek o wykupienie

Aby dokonać zmiany danych kontaktowych w umowie należy skorzystać z załączonego formularza i przesłać do z podpisem poświadczonym notarialnie na adres:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
P.O. BOX 405
660 05 Brno

 PDF
Formularz zmiany danych / usług 
Oświadczenie o rezydencji podatkowej inwestora - osoby fizycznej

Aby wypowiedzieć umowę / dokonać Wniosek o wykupienie należy skorzystać z usług nowego przedstawiciela funduszu.