Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, będziesz używać tylko niezbędnych plików cookie na stronie Generali Investments CEE. Aby osiągnąć jak najlepsze wrażenia użytkownika, zalecamy włączenie wszystkich rodzajów plików cookie. Oczywiście w każdej chwili możesz zablokować nasze pliki cookie. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Formularze

Pragniemy poinformować, że od dnia 1 listopada 2015 roku rolę przedstawiciela funduszu zagranicznego Generali Invest CEE PLC z siedzibą w Irlandii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 256 ust. 1 f Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych ( Dz.U. z 2014r. poz..157 j.t.) oraz dystrybutora tytułów uczestnictwa funduszu będzie pełniła spółka Pekao Financial Services sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie.

Wniosek o wykupienie papierów wartościowych oraz wypowiedzenie umowy będzie możliwe za pomocą formularzy z poświadczonym notarialnie podpisem którę znajdują się poniżej, adres do korespondencji:

Pekao Financial Services sp. z o.o.
Ulica Postępu 21a
02-676 Warszawa

FormularzePDF
Wypowiedzenie Umowy/Wniosek o wykupienie

Aby dokonać zmiany danych kontaktowych w umowie należy skorzystać z załączonego formularza i przesłać do z podpisem poświadczonym notarialnie na adres:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
P.O. BOX 405
660 05 Brno

 PDF
Formularz zmiany danych / usług 
Oświadczenie o rezydencji podatkowej inwestora - osoby fizycznej

Aby wypowiedzieć umowę / dokonać Wniosek o wykupienie należy skorzystać z usług nowego przedstawiciela funduszu.