Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Formularze

Pragniemy poinformować, że od dnia 1 listopada 2015 roku rolę przedstawiciela funduszu zagranicznego Generali Invest CEE PLC z siedzibą w Irlandii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 256 ust. 1 f Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych ( Dz.U. z 2014r. poz..157 j.t.) będzie pełniła spółka Pekao Financial Services sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie.

Wniosek o wykupienie papierów wartościowych oraz wypowiedzenie umowy będzie możliwe za pomocą formularzy z poświadczonym notarialnie podpisem którę znajdują się poniżej, adres do korespondencji:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

P.O. BOX 405

660 05 Brno, Czech republic

FormularzePDF
Wypowiedzenie Umowy/Wniosek o wykupienie

Aby dokonać zmiany danych kontaktowych w umowie należy skorzystać z załączonego formularza i przesłać do z podpisem poświadczonym notarialnie na adres:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
P.O. BOX 405
660 05 Brno

 PDF
Formularz zmiany danych / usług 
Oświadczenie o rezydencji podatkowej inwestora - osoby fizycznej

Aby wypowiedzieć umowę / dokonać Wniosek o wykupienie należy skorzystać z usług Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.