Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

PARTNER Invest

PARTNER Invest jest łatwym sposobem na wytworzenie długookresowej rezerwy finansowej, zapewnienie sobie niezależności finansowej i spełnienie swoich marzeń. Pokażemy Ci, że nawet ze średnimi dochodami można zarobić, a także udowodnimy Ci, że do wielkich pieniędzy można dojść za pomocą inwestowania małych kwot.

Wygody PARTNER Invest

 • długookresowa rezerwa dla twojej niezależności finansowej

 • wygodne inwestowanie bez problemów

 • minimalna wysokość regularnej inwestycji już od 50 PLN

 • po zakończeniu inwestowania możliwość jednorazowej wypłaty lub otrzymywania regularnych kwot

 • stały dostęp za pomocą Internetu 24h na dobę

To proste.  W produktu PARTNER Invest wystarczy określić

 • na jak długo
 • ile chcesz inwestować

Całą resztą zajmie się PARTNER Invest

Możesz inwestować:

 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Wszystko zależy od Ciebie

PARTNER Invest
Twoja inwestycja na całe życie

Spełnienie Twoich marzeń

 • Etap 1

  40 - 13 lat
 • Etap 2

  12 - 9 lat
 • Etap 3

  8 - 6 lat
 • Etap 4

  5 - 3 lat
 • Etap 5

  2 - 1 lat

Informacje techniczne

Nazwa produktu PARTNER Invest
Numer rachunku/tytuł płatności: 69175000090000000020339268/113-numer Umowy
Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Cennik:

Opłata wstępnaEtap 1Etap 2Etap 3Etap 4Etap 5
% z inwestowanej sumy 40-13 lat 12-9 lat 8-6 lat 5-3 lat 2-1 lat
0-19 999 PLN 4,00% 3,25% 2,25% 1,45% 0,50%
20 000-99 999 PLN
3,70% 2,98% 2,05% 1,29% 0,40%
100 000-199 999 PLN 3,30% 2,63% 1,80% 1,10% 0,30%
200 000-499 999 PLN
3,00% 2,38% 1,63% 0,98% 0,25%
Co najmniej 500 000 PLN
2,50% 1,98% 1,35% 0,81% 0,20%
Opłata końcowa
0% 0% 0% 0% 0%

Przejście z Funduszy do programu PARTNER Invest**

Faza docelowa  Etap 1Etap 2Etap  3Etap  4Etap  5
 Fundusz DPI  DZPI ZPI  KZPI  KPI


Generali Premium Conservative Fund

3,00% 2,45% 1,70% 1,11% 0,40%


Generali Corporate Bonds Fund

    
2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00
Fundusz Akcji* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Na jakich zasadach działa PARTNER Invest

Składa się z pięciu kolejnych portfeli inwestycyjnych z wcześniej ustalonym składem i okresem obowiązywania. Każdy etap zawiera inne proporcje funduszy akcji i obligacji w kombinacji z funduszami konserwatywnego. Okres trwania poszczególnych etapów z czasem skraca się zgodnie z tym, jak w portfelu rośnie udział instrumentów stabilnych.
Skład poszczególnych etapów jest uzależniony od horyzontu inwestycyjnego. Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane z akcyjnych do bardziej klasycznych strategii inwestycyjnych. PARTNER Invest opiera się tutaj na strukturze portfeli programów inwestycyjnych Generali Investments CEE. Twoja inwestycja znajduje się w danym etapie na podstawie ustalonego przez Ciebie horyzontu inwestycyjnego. Po tym etapie jest ona automatycznie przenoszona do następnej fazy. Dodatkowo twój portfel jest corocznie dostosowywany do prawidłowych proporcji inwestycji, aby zmaksymalizować korzyści na niższym poziomie ryzyka - czyli jest rebalansowany.
Raz w roku wewnątrz każdego etapu dochodzi do rebalansowania składu funduszy inwestycyjnych zgodnie z ustaleniami. W trakcie przechodzenia z jednego etapu do kolejnego następuje zmiana proporcji dynamicznych i konserwatywnych funduszy, z tym, że na końcu horyzontu inwestycyjnego udział funduszu konserwatywnego osiąga poziom 100%. Zasada ta, zwana "hamulcem inwestycyjnym", ma na celu utrzymanie wartości majątku w okresie końcowym produktu na niezmienionym poziomie. Priorytetem jest osiagnięcie stabilnej wartości majątku w okresie długotrwałego inwestowania w fundusze dynamiczne oraz utrzymanie tej wartości w okresie końcowym produktu PARTNER Invest.

Skład portfela

Rodzaj EtapuLiczba latFundusze AkcyjneGenerali Corporate Bonds FundGenerali Premium Conservative Fund
Etap 1 - DPI 40-13 100% - -
Etap 2 - DZPI 12-9 75% 25% -
Etap 3 - ZPI 8-6 40% 40% 20%
Etap 4 - KZPI 5-3 20% 45% 35%
Etap 5 - KPI 2-1 - 50% 50%

DPI – dynamiczny program inwestycyjny, DZPI – dynamicznie zrównoważony program inwestycyjny, ZPI – zrównoważony program inwestycyjny, KZPI – konserwatywnie zrównoważony program inwestycyjny, KPI konserwatywny program inwestycyjny

Skład instrumentów inwestycyjnych - poszczególnych funduszy

 PKFFKDFSAFNEFKOM
Etap 1 - - 25% 35% 40%
Etap 2 - 25% 20% 25% 30%
Etap 3 25% 25% 20% 10% 20%
Etap 4 30% 45% 15% 10% -
Etap 5 50% 50% - - -

PKF – Generali Premium Conservative Fund, FKD – Generali Corporate Bonds Fund, FSA – Generali Global Equity Fund, FNE – Generali New Economies Fund, FKOM – Generali Balanced Commodity Fund 

100% w akcjach to dla Ciebie zbyt dużo? Sam wybierz sobie etap, od którego chcesz zacząć.

Jeżeli etap początkowy, od którego twoja inwestycja ze względu na ustalony horyzont inwestycyjny miałaby się zacząć, wydaje się Ci zbyt ryzykowny, możesz sam zadecydować od którego etapu chcesz rozpocząć swoją inwestycję. Długość trwania początkowego etapu się w ten sposób wydłuży. Pozostałe etapy pozostaną pod względem okresu trwania i składu takie same.

Jesteś przyzwyczajony tworzyć swój portfel samodzielnie? PARTNER Invest daje Ci także taką możliwość.

Masz możliwość przekształcać swój program inwestycyjny według własnego uznania.  Możesz sam zdecydować, który etap chcesz włączyć do programu i jak długi ma być jego okres oraz jaką strategię inwestycyjną zastosować. Każdy kolejny etap musi jednak być z niższym ryzykiem (ryzyko spada od etapu pierwszego do piątego).

Konkretna strukturę produktu PARTNER Invest w poszczególnych standardowych etapach znajdziesz w  sekcji "PARTNER Invest w przykładach".

Spełnienie marzeń nie jest drogie.

Opłata wstępna zależy od wysokości inwestowanej sumy oraz etapu, do którego inwestujesz. Jeżeli kwota docelowa zostanie ustalona, najpierw zapłacona zostanie opłata wstępna. Po przekroczeniu tej kwoty żadne inne opłaty nie będą pobierane. Kwotę docelową możesz w każdym momencie zwiększyć, opłata zostanie wyliczona tylko z różnicy dotychczasowej i nowej wartości kwoty docelowej. W przypadku, gdy kwota docelowa nie zostanie zwiększona, inwestycje przekraczające jej wysokość będą obciążone pobieraniem opłaty jak w przypadku jednorazowych wpłat.

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.09 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.52 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 0.67 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 2.58 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 0.81 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 7.82 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 2.54 %
Wynik funduszu za 5 lat 12.28 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.34 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 2.16 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 4.59 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0.18 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 2.92 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 5.52 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.42 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 5.91 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 13.9 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.06 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.52 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.98 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 9.29 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 3.77 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 13.91 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.44 %
Wynik funduszu za 5 lat 22.02 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.06 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 4.29 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 8.59 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -3.69 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 6.2 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 4.88 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 3.83 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0.81 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 8.05 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 12.93 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 1.1 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 3.46 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 4.85 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 9.77 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 3.11 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 13.32 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.26 %
Wynik funduszu za 5 lat 24.65 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.51 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 10.94 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -5.89 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 7.46 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 6.26 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 -0.52 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0.68 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 9.66 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 8.55 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.71 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 3.6 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 5.21 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 12.65 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 3.23 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 13.27 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.24 %
Wynik funduszu za 5 lat 26.97 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 4.89 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 13.1 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -9.17 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 10.23 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 8.47 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 -5.15 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 -0.01 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 8.24 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 6.41 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 28.07.2021

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.73 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 4.35 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 6.5 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 16.65 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 4 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 13.85 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 4.42 %
Wynik funduszu za 5 lat 31.01 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 5.55 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 16.19 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 -12.82 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 13.24 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 9.87 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 -10.4 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 1.03 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 7.84 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 2.29 %
 

Przykład 1: ustalenie kwoty docelowej

Klient ustawił sobie poniższe parametry:

 • Standardowe ustawienie programu (Etap początkowy  = Etap 1)
 • horyzont inwestycji: 30 lat
 • kwota docelowa: 72 000 PLN (200 PLN/miesiąc)

Wyliczenie opłaty wstępnej:

 • Wysokość opłaty wstępnej: 3,7%
 • Wyliczenie opłaty wstępnej: 72 000 x 3,7% = 2 664 PLN

Przykład 2: podwyższenie kwoty docelowej

Klient już w czasie trwania produktu zdecydował się na podwyższenie miesięcznej wpłaty do  400 PLN/miesięcznie. Decyzja ta została podjęta 7 lat przed zakończeniem produktu (Etap 3).

 • Wcześniejsza kwota docelowa: 72 000 PLN
 • Podwyższenie kwoty docelowej o: 200 x 12 x 7 = 16 800 PLN

Wyliczenie opłaty wstępnej - z różnicy:

 • Wysokośćopłaty wstępnej: 2,25 %
 • wyliczenie opłaty wstępnej: 16 800 x 2,25% = 378 PLN

Uwaga: W przypadku, gdy kwota docelowa nie zostanie zwiększona, inwestycje przekraczające jej wysokość będą obciążone pobieraniem opłaty jak w przypadku jednorazowych wpłat.

Przykład 3: ustawienie innego etapu początkowego

Klient zdecydował się inwestować na okres 30 lat. Według danego horyzontu inwestycyjnego, inwestycja byłaby włączona do etapu 1. Ten układ zdał się jednak klientowi zbyt ryzykowny, dlatego jako początkową fazę wybrał etap2, gdzie oprócz funduszy akcyjnych aktywa ulokowane są również funduszach obligacji. Etap 2 będzie zatem odpowiadał długości sumy lat Etapu 1 i Etapu 2. Inne etapy pozostają bez zmian.

PARTNER Invest – ustawienie innego etapu początkowego

PARTNER INVESTEtap 1Etap 2Etap 3Etap 4Etap 5
Standardowy 30 – 13 lat 12 – 9 lat 8 – 6 lat 5 – 3 lat 2 – 1 lat
Z innym etapem początkowym - 30 – 9 lat 8 – 6 lat 5 – 3 lat 2 – 1 lat

Przykład 4: ustawienia indywidualne

Klient jest doświadczonym inwestorem i parametry inwestycyjne chce sobie ustawić sam.

Klient ustawił sobie poniższe parametry:

 • horyzont inwestycyjny: 30 lat
 • do programu chce włączyć tylko Etap: Etap 1, Etap 2, Etap 4
 • okres trwania pojedynczych etapów: Etap 1 = 20 lat, Etap 2 = 5 lat, Etap 4 = 5 lat

PARTNER Invest – ustawienia indywidualne:

PARTNER INVESTEtap 1Etap 2Etap 3Etap 4Etap 5
Standardowy 30 – 13 lat 12 – 9 lat 8 – 6 lat 5 – 3 lat 2 – 1 lat
Indywidualny 30-10 lat 9-5 lat 4 – 1 lat -

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.