Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali Emerging Europe Fund

Pełna nazwa: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-0.56%

10.68

Wartość jednostki uczestnictwa
na 29.06.2022

Fundusz jest przeznaczony dla dynamicznych inwestorów długoterminowych, którzy szukają ciekawych możliwości i chcą skorzystać z wyższego wzrostu gospodarczego oraz niskiego zadłużenia rozwijających się gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, której rynki mogą być w niektórych przypadkach dla przeciętnego inwestora niedostępne lub kosztowne. Jednocześnie tacy inwestorzy muszą akceptować wyższe ryzyko w regionie i większą zmienność wartości poszczególnych spółek a także są świadomi między innymi możliwości większego wahania kursów walut. W portfelu są reprezentowane przede wszystkim Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Turcja i Rosja.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego warto inwestować do Funduszu?

 • Wyższa dynamika wzrostu gospodarczego

  Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w odróżnieniu od krajów rozwiniętych mają znacznie wyższą stopę wzrostu, co rzutuje się na lepszy potencjał zysku lokalnych firm.
 • Zaplecze grupy Generali

  Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut

  Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut.
 • Idealny i niedrogi sposób wejścia na rynki byłego "Bloku wschodniego".

 • Dywersyfikacja portfela

  Inwestowanie w Europie Środkowej i Wschodniej jest również odpowiednia z punktu widzenia dywersyfikacji portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Emerging Europe Fund
Skład Funduszu: Akcje
Data założenia: 16.5.2011
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A.S., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/207-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B63XYJ47
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 2,52 %
 Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 29.06.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 10.68 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca -3 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy -14.15 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -19.46 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -15.31 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -21.18 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -12.03 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -4.18 %
Wynik funduszu za 5 lat -8.87 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -1.84 %
Výkonnost fondu za 10 let 8.32 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0.8 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 25.58 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 -13.12 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 10.7 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -9.95 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 19.35 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 11.18 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -3 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -3.01 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -8.86 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 21.53 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -9.9 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.