Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, będziesz używać tylko niezbędnych plików cookie na stronie Generali Investments CEE. Aby osiągnąć jak najlepsze wrażenia użytkownika, zalecamy włączenie wszystkich rodzajów plików cookie. Oczywiście w każdej chwili możesz zablokować nasze pliki cookie. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Profil spółki

Generali Investments CEE, spółka inwestycyjna, a.s. (dalej zwana „Generali Investments CEE“ lub „Spółką“) jest spółką inwestycyjną świadczącą usługi z obszaru inwestowania zbiorowego i zarządzania aktywami. Działa na rynku od 1991 roku (wcześniej pod nazwą ČP INVEST spółka inwestycyjna, a.s.) i zgodnie z najnowszymi danymi Związku Rynku Kapitałowego Republiki Czeskiej jest największą spółką inwestycyjną działającą na rynku czeskim zarządzającą aktywami o wartości przewyższającej 346,48 miliardów CZK (dane aktualne na dzień 31.12.2021 r.).

Generali Investments CEE posiada kompleksową ofertę produktów i usług przygotowanych z myślą o inwestorach indywidualnych i instytucjach, nie tylko z obszaru zbiorowego inwestowania, ale także zarządzania aktywami. Dzięki swojemu silnemu zapleczu analitycznemu Spółka może oferować profesjonalne usługi z obszaru zarządzania aktywami w szczególności samorządom miejskim, fundacjom i inwestorom instytucjonalnym, do których przeważnie należą firmy ubezpieczeniowe i hedgingowe oraz fundusze emerytalne.

Podstawowa oferta dla inwestorów indywidualnych składa się z Czeskich Funduszy Udziałowych Generali Investments CEE prowadzonych w koronach czeskich oraz Irlandzkich Funduszy Inwestycyjnych Generali Invest CEE plc oferowanych w CZK i w EUR. Ofertę bezpośrednich inwestycji w fundusze inwestycyjne uzupełniają produkty regularnego inwestowania, programy inwestycyjne i fundusze cyklu życia.

Generali Investments CEE jest częścią grupy Generali, która została założona w 1831 roku i jest jednym z największych globalnych dostawców ubezpieczeń. Działa w 50 krajach i w 2018 roku pobrała łącznie składki o wartości powyżej 66 miliardów EUR. Grupa zatrudniająca prawie 71 000 pracowników obsługujących 61 milionów klientów zajmuje wiodącą pozycję w Europie Zachodniej, dodatkowo jej przedstawicielstwa na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Azji zyskują stale na znaczeniu. Generali ma ambicje stać się partnerem, który towarzyszy swoim klientom przez całe ich życie i który dzięki bezkonkurencyjnej sieci handlowej oferuje innowacyjne i zindywidualizowane rozwiązania. W 13 krajach, w tym w Austrii oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej grupa działa za pośrednictwem holdingu Generali CEE (mającego siedzibę w Pradze). Dzięki czemu należy do trzech największych ubezpieczycieli w regionie.

Dane podstawowe

 Nazwa spółki:  Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s.
 Siedziba:  Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
 Kapitał podstawowy: 91 000 000 Kč 
 Sprawowane aktywa:  346,48 mld. Kč (k 31.12.2021)
 Data założenia:  1991
 Organ nadzoru:  Česká národní banka
Członek: Asociace pro kapitálový trh České republiky
Depozytariusz: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
REGON: 43 87 37 66
Zapis w rejestrze handlowym: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1031
FATCA GIIN: GFYUYY.00069.ME.203

Generali Invest CEE plc

Generali Invest CEE plc, której gospodarzem, menedżerem investycyjnym i wyłącznym dystrybutorem jest Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., jest otwartą firmą inwestycyjną z kapitałem zmiennym, zarejestrowaną w Irlandii jako instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe zgodnie z rozporządzeniem UCITS.

Generali Invest CEE plc ma strukturę funduszu parasolowego z oddzielnymi zobowiązaniami pomiędzy poszczególnymi subfunduszami. Podstawową ofertę tworzy 6 funduszy denominowanych w walucie euro z różnymi strategiami inwestycyjnymi.

Podstawowe informacje

Wartość kapitału własnego: 319,1 mln. EURO (na dzień 31.12.2021)
Rok założenia: 2009
Organ nadzoru: Central Bank of Ireland
Administrator: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) LIMITED
Depozytariusz:
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A (DUBLIN BRANCH)
Kapitał Podstawowy 300 000 EURO
FATCA GIIN: GFYUYY.00072.ME.372

Statut spółki

Podstawową ofertą dla inwestorów indywidualnych są czeskie fundusze powiernicze Generali Investments CEE (dawniej ČP INVEST) prowadzone w CZK i irlandzkie fundusze powiernicze Generali Invest CEE oferowane w CZK i EUR, którymi nasza firma zarządza. Ofertę bezpośrednich inwestycji w szerokim zakresie funduszy powierniczych uzupełnia oferta regularnego inwestowania, programów inwestycyjnych i produktów cyklu życiowego.
Nasi specjaliści od inwestycji zarządzają inwestycjami ponad 100 tysięcy klientów w ramach regularnych inwestycji i jednorazowych długoterminowych inwestycji w fundusze. 13.000 doradców wewnętrznej i zewnętrznej sieci dystrybucyjnej, dostępnych w sumie w 4500 punktach sprzedaży, utrzymuje kontakt i opiekuje się zadowolonymi klientami.  
Generali Investments CEE jest częścią grupy Generali, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w świecie, z ustalonymi składkami ubezpieczeniowymi przekraczającymi 70 mld euro (w 2014 roku). Grupa Generali zatrudnia 78 tysięcy pracowników na całym świecie, posiada 65 mln klientów w ponad 60 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach Europy Zachodniej. Zyskuje także coraz ważniejszą pozycję w Azji oraz w regionie Europie Środkowej i Wschodniej. W 10 krajach tego regionu Grupa Generali jest jednym z wiodących dostawców ubezpieczeń za pośrednictwem spółki holdingowej Generali CEE Holding.