Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Profil spółki

Generali Investments CEE, spółka inwestycyjna, a.s. (dalej zwana „Generali Investments CEE“ lub „Spółką“) jest spółką inwestycyjną świadczącą usługi z obszaru inwestowania zbiorowego i zarządzania aktywami. Działa na rynku od 1991 roku (wcześniej pod nazwą ČP INVEST spółka inwestycyjna, a.s.) i zgodnie z najnowszymi danymi Związku Rynku Kapitałowego Republiki Czeskiej jest największą spółką inwestycyjną działającą na rynku czeskim zarządzającą aktywami o wartości przewyższającej 331 miliardów CZK (dane aktualne na dzień 30. 6. 2022 r.).

Generali Investments CEE posiada kompleksową ofertę produktów i usług przygotowanych z myślą o inwestorach indywidualnych i instytucjach, nie tylko z obszaru zbiorowego inwestowania, ale także zarządzania aktywami. Dzięki swojemu silnemu zapleczu analitycznemu Spółka może oferować profesjonalne usługi z obszaru zarządzania aktywami w szczególności samorządom miejskim, fundacjom i inwestorom instytucjonalnym, do których przeważnie należą firmy ubezpieczeniowe i hedgingowe oraz fundusze emerytalne.

Podstawowa oferta dla inwestorów indywidualnych składa się z Czeskich Funduszy Udziałowych Generali Investments CEE prowadzonych w koronach czeskich oraz Irlandzkich Funduszy Inwestycyjnych Generali Invest CEE plc oferowanych w CZK i w EUR. Ofertę bezpośrednich inwestycji w fundusze inwestycyjne uzupełniają produkty regularnego inwestowania, programy inwestycyjne i fundusze cyklu życia.

Generali Investments CEE jest częścią grupy Generali, która została założona w 1831 roku i jest jednym z największych globalnych dostawców ubezpieczeń. Działa w 50 krajach i w 2018 roku pobrała łącznie składki o wartości powyżej 66 miliardów EUR. Grupa zatrudniająca prawie 71 000 pracowników obsługujących 61 milionów klientów zajmuje wiodącą pozycję w Europie Zachodniej, dodatkowo jej przedstawicielstwa na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Azji zyskują stale na znaczeniu. Generali ma ambicje stać się partnerem, który towarzyszy swoim klientom przez całe ich życie i który dzięki bezkonkurencyjnej sieci handlowej oferuje innowacyjne i zindywidualizowane rozwiązania. W 13 krajach, w tym w Austrii oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej grupa działa za pośrednictwem holdingu Generali CEE (mającego siedzibę w Pradze). Dzięki czemu należy do trzech największych ubezpieczycieli w regionie.

Dane podstawowe

 Nazwa spółki:  Generali Investments CEE, investiční společnost, a. s.
 Siedziba:  Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4
 Kapitał podstawowy: 91 000 000 Kč 
 Sprawowane aktywa: 331,2 mld. Kč (k 30. 6. 2022)
 Data założenia:  1991
 Organ nadzoru:  Česká národní banka
Członek: Asociace pro kapitálový trh České republiky
Depozytariusz: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
REGON: 43 87 37 66
Zapis w rejestrze handlowym: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1031
FATCA GIIN: GFYUYY.00069.ME.203

Generali Invest CEE plc

Generali Invest CEE plc, której gospodarzem, menedżerem investycyjnym i wyłącznym dystrybutorem jest Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., jest otwartą firmą inwestycyjną z kapitałem zmiennym, zarejestrowaną w Irlandii jako instytucja zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe zgodnie z rozporządzeniem UCITS.

Generali Invest CEE plc ma strukturę funduszu parasolowego z oddzielnymi zobowiązaniami pomiędzy poszczególnymi subfunduszami. Podstawową ofertę tworzy 6 funduszy denominowanych w walucie euro z różnymi strategiami inwestycyjnymi.

Podstawowe informacje

Wartość kapitału własnego: 262,2 mln. EURO (na dzień 30. 6. 2022)
Rok założenia: 2009
Organ nadzoru: Central Bank of Ireland
Administrator: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) LIMITED
Depozytariusz:
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A (DUBLIN BRANCH)
Kapitał Podstawowy 300 000 EURO
FATCA GIIN: GFYUYY.00072.ME.372

Statut spółki

Podstawową ofertą dla inwestorów indywidualnych są czeskie fundusze powiernicze Generali Investments CEE (dawniej ČP INVEST) prowadzone w CZK i irlandzkie fundusze powiernicze Generali Invest CEE oferowane w CZK i EUR, którymi nasza firma zarządza. Ofertę bezpośrednich inwestycji w szerokim zakresie funduszy powierniczych uzupełnia oferta regularnego inwestowania, programów inwestycyjnych i produktów cyklu życiowego.
Nasi specjaliści od inwestycji zarządzają inwestycjami ponad 100 tysięcy klientów w ramach regularnych inwestycji i jednorazowych długoterminowych inwestycji w fundusze. 13.000 doradców wewnętrznej i zewnętrznej sieci dystrybucyjnej, dostępnych w sumie w 4500 punktach sprzedaży, utrzymuje kontakt i opiekuje się zadowolonymi klientami.  
Generali Investments CEE jest częścią grupy Generali, jednej z największych grup ubezpieczeniowych w świecie, z ustalonymi składkami ubezpieczeniowymi przekraczającymi 70 mld euro (w 2014 roku). Grupa Generali zatrudnia 78 tysięcy pracowników na całym świecie, posiada 65 mln klientów w ponad 60 krajach i zajmuje wiodącą pozycję na rynkach Europy Zachodniej. Zyskuje także coraz ważniejszą pozycję w Azji oraz w regionie Europie Środkowej i Wschodniej. W 10 krajach tego regionu Grupa Generali jest jednym z wiodących dostawców ubezpieczeń za pośrednictwem spółki holdingowej Generali CEE Holding.