Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Konto inwestycyjne Generali

Najpiękniejsze w przyszłości jest to, że nigdy nie wiadomo co przyniesie. Nie da się również przewidzieć, ile to co nam przyniesie będzie kosztowało. Dlatego powstało Konto Inwestycyjne Generali - Generali Premium Conservative Fund z usługami wspierającymi, dzięki któremu można dokonać oszacowania posiadanych środków i stworzyć całkiem przyjemną rezerwę finansową, którą można wykorzystać na te planowane i te całkiem nieplanowane wydatki. Troskę o wysokość inwestycji i inne zmartwienia zostawcie Państwo nam.

Co oferuje Państwu Konto Inwestycyjne Generali?

  • Stworzenie krótkookresowej, średniookresowej i długookresowej rezerwy finansowej.

  • Możliwość osiągnięcia interesujących przychodów na zasadzie systematycznego inwestowania w ramach produktu PARTNER Invest.

  • Możliwość oszacowania wolnych środków finansowych w ramach produktu Trend.

  • Wgląd we wszystkie przeprowadzone transakcje i osiąganą wycenę.

  • Zerowe opodatkowanie dochodów po 3 latach.

  • Szybki dostęp do pieniędzy w przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność.

  • Wygodny dostęp przez internet.

Konto Inwestycyjne Generali umożliwia zaspokojenie kilku potrzeb jednocześnie

• potrafi w atrakcyjny sposób wycenić Państwa dotychczasowe wolne środki krótkotrwałe.
• przy pomocy systematycznego inwestowania pomoże Państwu stworzyć długookresową rezerwę.

Jak działa Konto Inwestycyjne Generali?

Konto Inwestycyjne Generali – Generali Premium Conservative Fund z usługami wspierającymi może być interesującym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą dobrze zorganizować i utrzymywać pod kontrolą swój majątek pieniężny, chcą mieć możliwość inwestowania swoich środków w dobrze wyceniany fundusz Generali Premium Conservative Fund i uzyskania w ten sposób w krótkim okresie możliwości zamiany papierów wartościowych na rezerwę finansową, chcą realizować swoje marzenia, planują zabezpieczyć siebie i swoich bliskich na przyszłość lub dla tych, którzy chętnie zarobią na możliwej wycenie.

Przy pomocy Konta Inwestycyjnego Generali mogą Państwo tworzyć krótkoterminową rezerwę finansową, do wykorzystania na wypadek pojawienia się przykrych niespodzianek, takich jak awaria pralki, remont samochodu, itp., dzięki której nie będzie trzeba się już martwić o takie wydatki.

W zrealizowaniu długoterminowych planów pomaga produkt cyklu życiowego PARTNER Invest, który w prosty sposób pozwala zgromadzić długookresową rezerwę finansową, zapewnić sobie finansową niezależność oraz spełnić marzenia. Udowodnimy Państwu, że nawet ze średnimi dochodami można zarabiać, że do dużych pieniędzy można dojść przy pomocy mniejszych kwot. W przypadku produktu PARTNER Invest wystarczy jedynie określić na jak długo i ile chce się zainwestować. Resztą zajmie się PARTNER Invest. Produkt składa się z kilku ze sobą powiązanych portfeli inwestycyjnych o określonym składzie i okresem trwania. W odpowiednim czasie obniża ryzyko w taki sposób, że w miarę zbliżania się do końca horyzontu inwestycyjnego, zamyka osiągniętą wycenę. Z PARTNER Invest można inwestować wygodnie i bez zmartwień.

Opłaty

Opłata wejściowa do Programu inwestycyjnego dla Konta inwestycyjnego Generali jest taka sama jak opłata wejściowa do Generali Premium Conservative Fund 1 %. Nie będziemy naliczać Państwu żadnej opłaty za prowadzenie konta majątkowego, ani za jakikolwiek obrót papierami wartościowymi. Nie płacą Państwo również za likwidację konta majątkowego.

Bezpieczeństwo

Konto inwestycyjne Generali jest nazwą marketingową dla Generali Premium Conservative z usługami wspierającymi, która maksymalizuje komfort korzystania z tego produktu.
Konto inwestycyjne Generali jest najbardziej konserwatywnym produktem w naszej ofercie a Generali Premium Conservative jest odpowiedni dla konserwatywnych inwestorów z małym lub żadnym doświadczeniem w inwestowaniu.
Generali Premium Conservative inwestuje przeważnie we wkłady terminowe w wiarygodnych bankach, w obligacje państwowych i w wysoce wiarygodne obligacje przedsiębiorstw. W ten sposób posiada w portfolio wysokiej jakości reprezentację konserwatywnych inwestycji.

Zyski

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 56.9 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 0.89 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.23 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 2.14 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 1.64 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 1.17 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 2.6 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 0.86 %
Wynik funduszu za 5 lat 6.57 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 1.28 %
Výkonnost fondu za 10 let 25.44 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 2.29 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 0.2 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 0.84 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 3.69 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 0.41 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 2.55 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 2.56 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 2.92 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 2.66 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 5 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 9.41 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.