Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

PARTNER Invest

PARTNER Invest jest łatwym sposobem na wytworzenie długookresowej rezerwy finansowej, zapewnienie sobie niezależności finansowej i spełnienie swoich marzeń. Pokażemy Ci, że nawet ze średnimi dochodami można zarobić, a także udowodnimy Ci, że do wielkich pieniędzy można dojść się za pomocą małych kwot.

To proste.  W produktu PARTNER Invest wystarczy określić:

 • na jak długo
 • ile chcesz inwestować

Całą resztą zajmie się PARTNER Invest

Wygody PARTNER Invest

 • długookresowa rezerwa dla twojej niezależności finansowej

 • wygodne inwestowanie bez problemów

 • minimalna wysokość wpłat  już od 10 EURO

 • po zakończeniu inwestowania możliwość jednorazowej wypłaty lub otrzymywania regularnych kwot

 • stały dostęp za pomocą Internetu 24h na dobę

Możesz inwestować:

 • regularnie, mniejszymi kwotami(od 10 EURO),
 • jednorazowymi wpłatami, w całym okresie.

Wszystko zależy od Ciebie

PARTNER Invest
Twoja inwestycja na całe życie

Spełnienie Twoich marzeń

 • Etap 1

  40 - 13 lat
 • Etap 2

  12 - 9 lat
 • Etap 3

  8 - 6 lat
 • Etap 4

  5 - 3 lat
 • Etap 5

  2 - 1 lat

Informacje techniczne

Nazwa produktu PARTNER Invest
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:87175000090000000020389966/213-numer Umowy
Minimalna wysokość wpłat 10 EURO

Cennik:

Opłata wstępnaEtap 1Etap 2Etap 3Etap 4Etap 5
% z inwestowanej sumy 40-13 lat 12-9 lat 8-6 lat 5-3 lat 2-1 lat
0-3 999 EURO 4,00% 3,25% 2,25% 1,45% 0,50%
4 000-19 999 EURO 3,70% 2,98% 2,05% 1,29% 0,40%
20 000-39 999 EURO 3,30% 2,63% 1,80% 1,10% 0,30%
40 000-99 999 EURO 3,00% 2,38% 1,63% 0,98% 0,25%
100 000 EURO i więcej 2,50% 1,98% 1,35% 0,81% 0,20%
Opłata wstępna 0% 0% 0% 0% 0%

Przejście z Funduszy do programu PARTNER Invest** 

Faza docelowa Etap 1 Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
Fundusz  DPI  DZPI  ZPI  KZPI  KPI
Generali Premium Conservative Fund 3,00% 2,45% 1,70% 1,11% 0,40%
Generali Corporate Bonds Fund  2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00
Fundusze Akcji* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Na jakich zasadach pracuje PARTNER Invest

Składa się z pięciu kolejnych portfeli inwestycyjnych z wcześniej ustalonym składem i okresem obowiązywania. Każdy etap zawiera inne proporcje funduszy akcji i obligacji w kombinacji z funduszem rynku konserwatywnego. Okres trwania poszczególnych etapów z czasem skraca się zgodnie z tym, jak w portfelu rośnie udział instrumentów stabilnych.
Skład poszczególnych etapów jest uzależniony od horyzontu inwestycyjnego. Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane z akcyjnych do bardziej klasycznych strategii inwestycyjnych. PARTNER Invest opiera się tutaj na strukturze portfeli programów inwestycyjnych Generali Investments CEE. Twoja inwestycja znajduje się w danym etapie na podstawie ustalonego przez Ciebie horyzontu inwestycyjnego. Po tym etapie jest ona automatycznie przenoszona do następnej fazy. Dodatkowo twój portfel jest corocznie dostosowywany do prawidłowych proporcji inwestycji, aby zmaksymalizować korzyści na niższym poziomie ryzyka - czyli jest rebalansowany.
Raz w roku wewnątrz każdego etapu dochodzi do rebalansowania składu funduszy inwestycyjnych zgodnie z ustaleniami. W trakcie przechodzenia z jednego etapu do kolejnego następuje zmiana proporcji dynamicznych i konserwatywnych funduszy, z tym, że na końcu horyzontu inwestycyjnego udział funduszu konserwatywnego osiąga poziom 100%. Zasada ta, zwana „hamulcem inwestycyjnym” ma na celu utrzymanie wartość majątku w okresie końcowym produktu na niezmiennym poziomie. Priorytetem jest osiągnięcie stabilnej wartości majątku w okresie długotrwałego inwestowania w fundusze dynamiczne oraz utrzymanie tej wartości w okresie końcowym produktu PARTNER Invest.

Skład portfela

Rodzaj EtapuLiczba latFundusze AkcjiGenerali Corporate Bonds FundGenerali Premium Conservative Fund
Etap 1 - DIP-EUR 40-13 100% - -
Etap 2 - DVIP-EUR 12-9 75% 25% -
Etap 3 - VIP-EUR 8-6 50% 25% 25%
Etap 4 - KVIP-EUR 5-3 25% 45% 30%
Etap 5 - KIP-EUR 2-1 - 50% 50%

DIP-EUR – dynamiczny program inwestycyjny, DVIP-EUR – dynamicznie zrównoważony program inwestycyjny, VIP-EUR - zrównoważony program inwestycyjny, KVIP-EUR – konserwatywnie zrównoważony program inwestycyjny, KIP-EUR - konserwatywny program inwestycyjny

Skład instrumentów inwestycyjnych - poszczególnych funduszy

 PKF-EURFKDFSA-EURFNE-EURFKOM-EUR
Etap 1 - - 25% 35% 40%
Etap 2 - 25% 20% 25% 30%
Etap 3 25% 25% 20% 10% 20%
Etap 4 30% 45% 15% 10% -
Etap 5 50% 50% - - -

PKF –Generali Premium Conservative Fund, FKD – Generali Corporate Bonds Fund,
FSA – Generali Global Equity Fund, FNE – Generali New Economies Fund,
FKOM - Generali Balanced Commodity Fund


Spełnienie marzeń nie jest drogie.

Opłata wstępna zależy od wysokości inwestowanej kwoty oraz etapu, do którego inwestujesz. Jeżeli kwota docelowa zostanie ustalona, najpierw zapłacona zostanie opłata wstępna. Po przekroczeniu tej kwoty żadne inne opłaty nie będą pobierane. Do tej sumy możesz inwestować za pomocą regularnych lub jednorazowych wpłat. Kwotę docelową możesz w każdym momencie zwiększyć, opłata zostanie wyliczona tylko z różnicy dotychczasowej i nowej wartości kwoty docelowej. W przypadku, gdy kwota docelowa nie zostanie zwiększona, inwestycje przekraczające jej wysokość będą obciążone pobieraniem opłaty jak w przypadku jednorazowych wpłat.

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 1.55 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 0.31 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -0.87 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -8.81 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -8.99 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -8.74 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -3 %
Wynik funduszu za 5 lat -8.08 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -1.67 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 2.5 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 3.33 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 1.03 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -1.68 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -10.56 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -11.7 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -4.02 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -1.36 %
Wynik funduszu za 5 lat -4.06 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.82 %
Wynik programu za okres 1 roku 2021 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2020 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 5.79 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 4.54 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 2.65 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -0.94 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -10.24 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -11.89 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -1.51 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -0.51 %
Wynik funduszu za 5 lat -0.27 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.05 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 6.84 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 6.36 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 3.91 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -1.24 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -11.77 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -13.8 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -1.08 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -0.36 %
Wynik funduszu za 5 lat -1.39 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -0.28 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 10.16 %
 

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 7.96 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 5.02 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -1.55 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -11.07 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -13.74 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 3.63 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 1.19 %
Wynik funduszu za 5 lat 1.93 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 0.38 %
Wynik programu za okres 1 roku 2019 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2018 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2017 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2016 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2015 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2014 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2013 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2012 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2011 0 %
Wynik programu za okres 1 roku 2010 12.14 %
 

Przykład 1: Ustalenie kwoty docelowej

Klient ustawił sobie poniższe parametry:

 • Standardowe ustawienie produktu (Etap początkowy  = Etap 1)
 • horyzont inwestycji: 30 lat
 • kwota docelowa: 14 400 EURO( 40 EURO/miesiąc)
Wyliczenie opłaty wstępnej:
 • Wysokość opłaty wstępnej: 3,7%
 • wyliczenie opłaty wstępnej: 3,7 % x 14 400 = 532,80 EURO

Przykład 2: podwyższenie kwoty docelowej

Klient już w czasie trwania produktu zdecydował się na podwyższenie miesięcznej wpłaty do  80 EURO/miesięcznie. Decyzja ta została podjęta 7 lat przed zakończeniem produktu (Etap 3).
 • Wcześniejsza kwota docelowa: 14 400 EURO
 • Podwyższenie kwoty docelowej o: 40 x 12 x 7 = 3 360 EURO
Wyliczenie opłaty wstępnej - z różnicy:
 • Wysokość opłaty wstępnej: 2,25 %
 • wyliczenie opłaty wstępnej: 3 360 EURO= 2,25 % x 3 360 = 75,60 EURO
Uwaga: w przypadku nie podwyższenia kwoty docelowej, od inwestycji ją przewyższających będą pobierane opłaty tak jak w przypadku wpłat jednorazowych.

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.