Używamy ciasteczka by zaoferować atmosferę przyjazną dla użytkownika. Jeśli będziesz kontynuować bez zmiany ustawień, zakładamy, że nie masz nic przeciwko otrzymywaniu wszystkich ciasteczek na stronach Generali Investments CEE. Oczywiście, zawsze możesz zablokować nasze ciasteczka. Chcesz wiedzieć więcej na temat ciasteczek?

Dalej

Generali Oil and Energy Industry Fund

Pełna nazwa: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

1.1%

43.27

Wartość jednostki uczestnictwa
na 15.12.2020

Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy zdecydowali się zainwestować swoje środki finansowe na co najmniej 8 lat w celu uzyskania większych zysków. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w sektorze energetycznym. Są to przede wszystkim produkcja energii, wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Chodzi o sektory strategiczne, które są podstawą każdej gospodarki i gdzie popyt stale rośnie ze względu na wzrost liczby ludności na świecie i industrializację krajów rozwijających się prowadzonych przez Indie i Chiny. W portfelu znajdują się głównie europejskie i amerykańskie spółki o stabilnej pozycji na rynku. Dodatkowo również firmy z regionu emerging markets (rynki rozwijające się) oraz firmy zajmujące się alternatywnymi źródłami energii. Ze względu na fakt, iż jest to fundusz zorientowany sektorowo, to jego udział nie powinien przekroczyć limitu 10 % łącznej kwoty portfolia inwestora.

Aktualne informacje dotyczące fuzji subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc znajdują się w plikach Fully Executed Merger Circular i Executed Shareholder Notice. Wspomniane pliki dostępne są na tej stronie w zakładce „Do pobrania“ znajdującej się z prawej strony ekranu.


Propozycja połączenia subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc

Rada Dyrektorów Generali Invest CEE Plc i Rada Dyrektorów Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. zatwierdziło propozycję połączenia Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz fuzji)) i Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz następczy) w grudniu 2020 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez Bank Centralny Irlandii i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Generali Invest CEE Plc.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

 • Wzrost światowego zapotrzebowania na energię

  Kraje emerging markets prowadzone przez Chiny i Indie będą miały istotny wpływ na przyszłe zapotrzebowanie. Według IEA (International Energy Agency) wzrośnie globalny popyt na energię o ponad 30% w ciągu następnych dwóch dekad. Dwie trzecie wzrostu zaliczą Indie, Chiny i kraje Bliskiego Wschodu. Liczba zarejestrowanych samochodów wzrośnie w tym okresie dwukrotnie.
 • Duże inwestycje do energetyki

  W ciągu następnych dwóch dekad, świat będzie musiał zainwestować 40 bilionów USD w infrastrukturę w sektorze energetycznym. Połowa zostanie wydana w resort ropy, gazu. transportu oraz w zwiększenie mocy produkcyjnej. Pozostała część inwestycji będzie prowadzić do zasadniczych zmian w produkcji energii elektrycznej. Chodzi o odnawialne źródła energii, sieć transmisyjną, itp.
 • Bez energii już nic nie działa

  W porównaniu do innych sektorów, które są zależne od krótkoterminowych trendów i zachowań konsumenckich, jest energetyka związana ze stabilnym długoterminowym popytem. Alternatywy są ograniczone, a życie bez energii trudno sobie wyobrazić.
 • Zoptymalizowany skład portfela

  Powodem wspólnego ujęcia przedstawicieli przemysłu naftowego oraz przemysłu energetycznego jest zazwyczaj ich zróżnicowana reakcja na aktualną sytuację gospodarczą. Podczas, gdy przemysł naftowy kopiuje cykl gospodarczy, z powodu jego uzależnienia od popytu i ceny ropy, w sektorze energetycznym jest sytuacja bardziej stabilna i trendy posiadają długoterminowy charakter.
 • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

  Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
 • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali Oil and Energy Industry Fund  
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/106-numer Umowy
Audytor: Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii
ISIN: IE00B3QRJH55
Waluta Funduszu: PLN


Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego

0 do 19 999 PLN - 4 %
20 000 do 99 999 PLN - 3,5 %
100 000 do 199 999 PLN - 3,00 %
Co najmniej 200 000 PLN - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 3,01 %
 

Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Status w dniu 15.12.2020

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 43.27 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 9.52 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 16.47 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 9.71 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -11.17 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -13.43 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -7.11 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -2.43 %
Wynik funduszu za 5 lat 12.83 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.44 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 12.8 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -6.99 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 6.82 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 16.57 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -16.34 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 -3.77 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 16.58 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 -2.67 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją. Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.