Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

...Společenská odpovědnost

Generali Investments CEE vnímá společenskou odpovědnost jako jednu ze svých priorit. Podpora aktivit, které jsou prospěšné z hlediska společnosti jako celku, je nepostradatelným aspektem našeho přístupu k podnikání. Naše péče a podpora se vztahuje na několik různých oblastí, mezi které patří pomoc zdravotně handicapovaným a sociálně slabým, ochrana životního prostředí či vytváření rovných podmínek a dobrého pracovního prostředí pro naše vlastní zaměstnance. V neposlední řadě se jako investiční společnost zaměřujeme mimo jiné na investice do „zelené ekonomie“.         

Metodologie kritérií ESG ve společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Informace o společnosti Generali Investments CEE související s udržitelností v odvětví finančních služeb >350mil.

objem majetku v CZK,
který spravujeme v Generali
Fondu živé planety

14 000ks

plastových lahví ušetřeno
v rámci spolupráce s
Běhej lesy v roce 2019

2 000kg

objem odpadků, který
jsme pomohli vytřídit
v rámci Běhej lesy
v roce 2019

5

počet nadací a příspěckových
organizací, které jsme
podpořili v r.2019
...

Investujeme odpovědně

Skupina Generali klade ve svém přístupu k investování důraz na dlouhodobou udržitelnost. V ČR je investorům k dispozici Generali Fond živé planety, jehož prostřednictvím Generali Investments CEE investuje do společností pomáhajících snižovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí či vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů.


Více informací

...

Pomáháme sociálně slabým a spolupracujeme s nadacemi

Sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem pomáháme přímo i prostřednictvím partnerských organizací. Spolupracujeme s několika nadacemi, které znevýhodněným lidem pomáhají začlenit se do společnosti, jako je Denní stacionář AKORD či Nadace Leontinka.


Více informací

...

Záleží nám na životním prostředí

V Generali Investments CEE uplatňujeme přímý i nepřímý vliv na životní prostředí. V prvním případě dbáme při každodenním provozu naší společnosti především na úsporu energie, vody, provozních materiálů a třídění odpadu. Ve druhém případě jde zejména o uplatňování přísných kritérií při výběru zodpovědných obchodních partnerů.


Více informací

...

Staráme se o naše zaměstnance

Naším cílem je vytvářet pracovní prostředí, kde se všichni cítí dobře. Klademe maximální důraz na rovné podmínky a pracovní i osobní rozvoj zaměstnanců. Zvláštní pozornost věnujeme oblasti sladění pracovního a osobního života.


Více informací

...

Žijeme komunitou

Prostřednictvím mezinárodně působícího hnutí The Human Safety Net, založeného společností Generali v roce 2017, podporujeme v České republice snížení výskytu asfyxie u novorozenců. Porodnicím a klinikám pomáháme financovat například odborná školení zdravotnického personálu či nákup zdravotnické techniky.


Více informací

...

Jednáme eticky a transparentně

Dbáme na dodržování etických zásad, ať jde o obchodní cíle a způsob jejich dosažení, nakládání s informacemi či každodenní život na pracovišti a spolupráci mezi lidmi z různých kultur.


Více informací