Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

...



Společenská odpovědnost

Generali Investments CEE vnímá společenskou odpovědnost jako jednu ze svých priorit. Podpora aktivit, které jsou prospěšné z hlediska společnosti jako celku, je nepostradatelným aspektem našeho přístupu k podnikání. Naše péče a podpora se vztahuje na několik různých oblastí, mezi které patří pomoc zdravotně handicapovaným a sociálně slabým, ochrana životního prostředí či vytváření rovných podmínek a dobrého pracovního prostředí pro naše vlastní zaměstnance. V neposlední řadě se jako investiční společnost zaměřujeme mimo jiné na investice do „zelené ekonomie“.         

Metodologie kritérií ESG ve společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Informace o společnosti Generali Investments CEE související s udržitelností v odvětví finančních služeb 



>350mil.

objem majetku v CZK,
který spravujeme v Generali
Fondu živé planety

14 000ks

plastových lahví ušetřeno
v rámci spolupráce s
Běhej lesy v roce 2019

2 000kg

objem odpadků, který
jsme pomohli vytřídit
v rámci Běhej lesy
v roce 2019

5

počet nadací a příspěckových
organizací, které jsme
podpořili v r.2019




...

Investujeme odpovědně

Skupina Generali klade ve svém přístupu k investování důraz na dlouhodobou udržitelnost. V ČR je investorům k dispozici Generali Fond živé planety, jehož prostřednictvím Generali Investments CEE investuje do společností pomáhajících snižovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí či vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů.


Více informací

...

Pomáháme sociálně slabým a spolupracujeme s nadacemi

Sociálně a zdravotně znevýhodněným lidem pomáháme přímo i prostřednictvím partnerských organizací. Spolupracujeme s několika nadacemi, které znevýhodněným lidem pomáhají začlenit se do společnosti, jako je Denní stacionář AKORD či Nadace Leontinka.


Více informací

...

Záleží nám na životním prostředí

V Generali Investments CEE uplatňujeme přímý i nepřímý vliv na životní prostředí. V prvním případě dbáme při každodenním provozu naší společnosti především na úsporu energie, vody, provozních materiálů a třídění odpadu. Ve druhém případě jde zejména o uplatňování přísných kritérií při výběru zodpovědných obchodních partnerů.


Více informací

...

Staráme se o naše zaměstnance

Naším cílem je vytvářet pracovní prostředí, kde se všichni cítí dobře. Klademe maximální důraz na rovné podmínky a pracovní i osobní rozvoj zaměstnanců. Zvláštní pozornost věnujeme oblasti sladění pracovního a osobního života.


Více informací

...

Žijeme komunitou

Prostřednictvím mezinárodně působícího hnutí The Human Safety Net, založeného společností Generali v roce 2017, podporujeme v České republice snížení výskytu asfyxie u novorozenců. Porodnicím a klinikám pomáháme financovat například odborná školení zdravotnického personálu či nákup zdravotnické techniky.


Více informací

...

Jednáme eticky a transparentně

Dbáme na dodržování etických zásad, ať jde o obchodní cíle a způsob jejich dosažení, nakládání s informacemi či každodenní život na pracovišti a spolupráci mezi lidmi z různých kultur.


Více informací