Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Investiční kvíz
s Generali Investments CEE

Vyzkoušejte si své investiční znalosti v naší nové soutěži u příležitosti Světového dne investičních fondů. Již popáté si Česká republika 19. dubna připomene Světový den investičních fondů a my jako největší správce aktiv v České republice jsme samozřejmě při tom! Proto pořádáme od 18. do 30. května na našem webu soutěž.

Pokud odpovíte správně na soutěžní otázky a budete mít trochu štěstí při slosování, můžete vyhrát knihu Inteligentní investor od Benjamina Grahama. V knize nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století (Warren E. Buffett ji označil za „zdaleka nejlepší knihu o investování, která kdy byla napsána“) se dozvíte od nejzasvěcenějšího „guru investování“, jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnout závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit. Nadčasově platné přístupy Grahamovy filozofie jsou podány formou vhodnou pro laiky a jsou doplněny o komentář uznávaného finančního analytika časopisu Money Jasona Zweiga, který aplikuje Grahamovy moudré rady, analytické přístupy a výstražné příběhy na dnešní tržní podmínky. Toto klasické dílo je nejdůležitější knihou, kterou kdy přečtete o tom, jak dosáhnout svých finančních cílů. Překypuje moudrostí a je určena pro opravdové investory, nikoliv pro spekulanty! Prodáno bylo už více než milion výtisků.

Níže jsou pro vás připraveny soutěžní otázky zaměřené na obecné znalosti z investičního prostředí. Chcete-li s námi soutěžit, je vaším úkolem odpovědět správně na dostatečný počet otázek soutěže, maximální počet správných odpovědí je 9, minimální počet správných odpovědí je 8. Více k pravidlům soutěže najdete výše v záložce Pravidla.

Generali Investments CEE vám drží palce, pusťte se do toho! Ve hře je 20 ks knih!

Proč lidé nejčastěji investují (celosvětově)?

Jaký je hlavní důvod, pro který by měl člověk investovat?

Co vlastně dělá podílový nebo investiční fond?

Které z následujících tvrzení je správné?

Co je to akcie?

Kde se obchoduje s akciemi a dluhopisy?

Kdo je mužem, jemuž se říká věštec z Omahy?

Jak je chráněn investor do fondu?

Která investiční společnost v ČR je největší?


Světový den investičních fondů, který připadá na 19. dubna, u nás organizuje Asociace pro kapitálový trh ČR. Jde o výročí narození Abrahama van Ketwiche, který v roce 1774 v Nizozemsku založil první investiční fond na světě. Asociace pro kapitálový trh ČR se přidala ke svým partnerským asociacím v Německu, Rakousku, i dalším zemím v regionu střední Evropy a od roku 2014 slaví tento den jako Světový den investičních fondů.

Pravidla soutěže „Investiční kvíz s Generali Investments CEE“
(dále jen „pravidla“)

1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže „Investiční kvíz s Generali Investments CEE“ (dále jen „soutěž"), je společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., se sídlem: Na Pankráci 1720/123, 140 21, Praha 4, IČ: 43873766, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1031 (dále jen „pořadatel“).

2. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Tato úplná pravidla soutěže jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu soutěžního období na soutěžních stránkách, tedy na www.generali-investments.cz/soutez. Tato pravidla jsou jediným závazným dokumentem, který upravuje pravidla soutěže.

3. TERMÍN A MÍSTO SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v rámci Světového dne investičních fondů na adrese: www.generali-investments.cz/soutez v období od 18.4.2018 (včetně) do 30.5.2018 (včetně). Soutěžním obdobím je myšlen každý z kalendářních dní v soutěžním období, včetně víkendů (dále jen „soutěžní období“).

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování v České republice (dále též „soutěžící“) s výjimkou osob uvedených v následujícím odstavci.
 2. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele, osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, s nimiž je pořadatel ve smluvním vztahu ohledně realizace soutěže, včetně jejich zaměstnanců a osob jim blízkých (dále jen „vyloučené osoby“). Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „Občanský zákoník“).
 3. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži, včetně podmínek týkajících se soutěžících, v souladu s těmito pravidly, a to v soutěžním období. 
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projevují známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže v rozporu s pravidly této soutěže.
 5. Soutěžící svou účastí v soutěži bez výhrad akceptuje tato pravidla včetně toho, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Účastí v soutěži podle článku 5 těchto pravidel rovněž každý soutěžící potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel.

5. JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČASTNIT?

Konkrétní podmínky soutěže:

 1. Soutěžící má za úkol odpovědět správně na dostatečný počet otázek soutěže, a to nejméně na 8 z 9 položených otázek (dále jen „dostatečný počet otázek“) (maximální počet správných odpovědí je 9, minimální počet správných odpovědí je 8), které jsou uveřejněny na webových stránkách pořadatele, na české verzi webu www.generali-investments.cz/soutez v záložce Kvíz. 
 2. Pouze v případě, že soutěžící odpoví správně na dostatečný počet otázek (má pouze možnost 1 nesprávné odpovědi), může vyplnit kontaktní formulář, do kterého uvede své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Soutěžící formulář odešle prostřednictvím webových stránek www.generali-investments.cz. Odesláním vyplněného formuláře se soutěžící automaticky zařadí do soutěže, potvrzuje, že není vyloučenou osobou ve smyslu článku 4 odst. 2 těchto pravidel a vysloví svůj souhlas s těmito pravidly, jakož i se zpracováním svých osobních údajů dle článku 7 těchto pravidel.
 3. Jeden soutěžící se může soutěže zúčastnit, tj. odeslat vyplněný formulář, pouze jednou za soutěžní období. Na požadavky o změnu zaslané odpovědi nebo formuláře nebude brán zřetel.

6. VÝHRY V SOUTĚŽI

 1. Výherce soutěže bude vylosován porotou složenou ze zaměstnanců pořadatele soutěže. Neveřejné losování proběhne do 5 pracovních dní ode dne ukončení soutěže, tj. ode dne 30.4.2018 v sídle pořadatele. Výherci budou o výhře a způsobu jejího předání informováni z e-mailu pořadatele prostřednictvím jejich e-mailové adresy uvedené v kontaktním formuláři, který vyplnili ve smyslu článku 5 odst. 2 těchto pravidel.
 2. Výherní ceny: kniha Inteligentní investor od Benjamina Grahama, nejvýznamnějšího investičního poradce 20. století. Od nejzasvěcenějšího „guru investování“ se dozvíte, jak se jako investor, makléř nebo investiční poradce vyhnout závažným chybám a jaké dlouhodobě úspěšné strategie při investování uplatnit.
 3. Celkově je k dispozici 20 ks tištěných knih.
 4. Svůj zájem o převzetí výhry musí výherce potvrdit pořadateli odpovědí zaslanou na e-mail pořadatele, v níž uvede svůj zájem o převzetí výhry včetně potvrzení způsobu jejího předání. Odpověď musí být doručena pořadateli na e-mail dle článku 6 odst. 1 těchto pravidel nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne odeslání e-mailu výherci ze strany pořadatele. Pořadatel neodpovídá za možné nedoručení e-mailu výherci v případě nesprávně uvedeného e-mailu výherce, nefunkční e-mailové schránky nebo nedoručení e-mailu výherci z jiných technických důvodů. V případě, že výherce nepotvrdí zájem o výhru ve výše uvedené lhůtě, právo takového výherce na výhru zaniká a výhra propadá bez náhrady pořadateli. 
 5. Výhra bude odeslána na výhercem uvedenou adresu, nebo předána jiným způsobem dle dohody mezi pořadatelem a výhercem, a to do 30 kalendářních dnů od posledního dne soutěžního období. 
 6. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je pořadatelem soutěže stanovena dle těchto pravidel.
 7. Soutěžící nemůže požadovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána pořadatelem dle těchto pravidel, a na výhru se nevztahuje možnost reklamace. Výhry není možné vymáhat soudní cestou ani jiným způsobem. 
 8. Výherce se nemůže výhry vzdát ve prospěch jiného soutěžícího či jiné osoby. V případě odmítnutí výhry nebo nepotvrzení zájmu o výhru, výhra propadá bez náhrady pořadateli.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Odesláním vyplněného formuláře dle článku 5 odst. 2 těchto pravidel vyjadřuje soutěžící souhlas s tím, aby pořadatel jako správce ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů") zpracovával osobní údaje soutěžícího vyplněné soutěžícím do formuláře v rozsahu jméno, příjmení a e-mailový kontakt soutěžícího. Odesláním e-mailu, v němž výherce uvede adresu pro doručení výhry, vyjadřuje soutěžící souhlas se zpracováním této adresy jako osobního údaje. Osobní údaje budou zpracovány za účelem doručení nebo předání výhry. 
 2. Souhlas je udělen na dobu [30 kalendářních dnů od posledního dne soutěžního období]. 
 3. Udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů je dobrovolné a soutěžící má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to e-mailem na: info@generali-investments.cz nebo zasláním písemného oznámení na adresu sídla pořadatele: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21, Praha 4. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení pořadateli. 
 4. Soutěžící má dále práva dle § 12 Zákona o ochraně osobních údajů, a to právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů a dle § 21 Zákona o ochraně osobních údajů, pokud zjistí nebo se bude domnívat, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména budou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.

8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

 1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry (viz článek 6 těchto pravidel) výhrami obdobného typu s odpovídající hodnotou a změnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly.
 2. Pořadatel soutěže si dále vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na stránce www.generali-investments.cz/soutez a nabývá účinnosti dnem uveřejnění, nebude-li uvedeno jinak.
 3. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Současně má pořadatel právo vyloučit ze soutěže jakéhokoliv soutěžícího, u něhož je podezření, že porušoval tato pravidla nebo se účastnil soutěže podvodným způsobem. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící oprávněn zaslat pořadateli do 10 kalendářních dní od ukončení soutěže e-mailem na: info@generali-investments.cz nebo písemně na adresu sídla pořadatele: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 21, Praha 4; na pozdější námitky nebo námitky projevené jinou formou nebude brán zřetel. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli způsobem uvedeným v předchozí větě.
 4. Pořadatel není odpovědný za nedoručení výher na adresy výherců nebo za jejich nepředání výhercům způsobem dohodnutým s výhercem ani za případnou ztrátu/odcizení/poškození výhry po předání výhry provozovateli poštovních služeb. V případě nemožnosti výhry doručit (např. vrácení zásilky odesílateli) či jejich nepřevzetí výherci, propadají tyto výhry bez náhrady pořadateli. 
 5. Pořadatel neodpovídá za jakékoli újmy vzniklé soutěžícím, výhercům ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher.
 6. Tato soutěž je vyhlašována v českém jazyce a jen v tomto jazyce bude probíhat jakákoli komunikace ohledně soutěže. 
 7. Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v aktuálním znění, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad a dále tato soutěž není spotřebitelskou soutěží ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění.

 

V Praze dne 18.4.2018
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.