Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Slovo generálního ředitele ČP INVEST – smlouvy o obchodním zastoupení

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

v souvislosti s penzijní reformou dochází v rámci České pojišťovny k procesu přesmluvnění Vás, obchodních zástupců.  Nově budete fungovat na principu vázaných zástupců, což Vám umožní zprostředkovávat pojistné smlouvy České pojišťovny, ale i smlouvy pro Penzijní společnost a ČP INVEST, a to v rámci jedné smlouvy o obchodním zastoupení s Českou pojišťovnou.  Česká pojišťovna na základě Vámi podepsaných plných mocí zahájila proces zrušení Vaší registrace na ČNB, jakožto investičních zprostředkovatelů, a nahlášení Vás, jakožto vázaných zástupců. Bohužel tento proces není jednoduchý a mezi zrušením Vaší registrace a novým zapsáním vzniká časová prodleva.

Okamžikem zrušení Vaší registrace na ČNB automaticky zaniká ve smyslu příslušných ustanovení i Vaše smlouva o obchodním zastoupení s naší společností tj. ČP INVESTem. Z tohoto důvodu Vám začaly být rozesílány poštou Oznámení o zániku účinnosti smlouvy o obchodním zastoupení.

Bohužel se vyskytl „šotek“, který způsobil, že některým z Vás bylo odesláno Oznámení s chybnými údaji. Kolegové po zjištění tohoto stavu provedli nápravu a rozeslali Vám omluvný e-mail.

Dovolte mi, abych se Vám ještě jednou jménem svým i všech svých kolegyň a kolegů omluvil za způsobené nedorozumění a věřím, že nám i nadále zachováte svoji přízeň.

Jak jsem zmínil již na začátku, tak celý proces není jednoduchý, ale je naší snahou Vás co nejméně zatížit. Jsem rád, že Vám mohu sdělit, že další spolupráce mezi Vámi a ČP INVEST byla/bude automaticky obnovena ode dne zápisu Vaší osoby do seznamu vázaných zástupců České pojišťovny u ČNB, na základě čeho budete moci opět sjednávat klientské smlouvy a pokyny s Vašimi klienty a zároveň k tomuto dni bude rovněž obnoveno vyplácení odměn, jejichž výše a způsob vyplácení se nemění.

V případě jakýchkoli dotazů jsou Vám k dispozici naši regionální ředitelé i naše linka obchodní podpory 844 111 131.

Dovolte mi závěrem Vám poděkovat za skvělou spolupráci v roce 2012 i za první měsíce letošního roku. Budu velice rád, pokud nám, prostřednictvím našich regionálních ředitelů, budete předávat pozitivní i negativní podněty, protože jen tak budeme moci nadále zvyšovat kvalitu námi poskytovaných služeb.

 

S úctou

 

 

Ing. Michal Maďar

generální ředitel ČP INVEST