Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

PARTNER Invest

PARTNER Invest přináší jednoduchý způsob, jak si vytvořit dlouhodobou finanční rezervu, zajistit si finanční nezávislost, splnit si své sny. Ukáže vám, že i s běžnými příjmy můžete investováním vydělat a že k velkým sumám se lze propracovat prostřednictvím částek menších.

Je to snadné. V případně programu PARTNER Invest si jen postačí určit

 • na jak dlouho
 • a kolik chcete investovat.

O vše ostatní se již PARTNER Invest postará sám.

Výhody PARTNER Invest

 • dlouhodobá rezerva pro vaši finanční svobodu

 • pohodlné investování bez starostí

 • minimální investice již od 10 EUR měsíčně

 • po ukončení možnost jednorázového výběru nebo výplaty pravidelné renty

 • online přístup prostřednictvím internetu 24 hodin denně

Investovat můžete

 • pravidelně menšími částkami (od 10 EUR),
 • mimořádnými platbami v celém průběhu.

Záleží jen na vás.

PARTNER Invest
Vaše investice pro život

Splnění
vašich snů

 • Fáze 1

  40 - 13 let
 • Fáze 2

  12 - 9 let
 • Fáze 3

  8 - 6 let
 • Fáze 4

  5 - 3 let
 • Fáze 5

  2 - 1 rok

Základní údaje

Název produktu PARTNER Invest (PAR-EUR)
Číslo bankovního účtu platby

IBAN: CZ08 2700 0000 0005 3225 0000

SWIFT kód: BACXCZPP

Variabilní symbol platby uveden v potvrzení o založení produktu
Minimální hodnota investice 10 EUR

Ceník

1. vstupní poplatek Investičního programu
- v % z objemu investované částky
Fáze 1Fáze 2Fáze 3Fáze 4Fáze 5
40 - 13 let*12 - 9 let*8 - 6 let*5 - 3 roky*2 - 1 rok*
0 - 3 999 EUR 4,00% 3,25% 2,25% 1,45% 0,50%
4 000 - 19 999 EUR 3,70% 2,98% 2,05% 1,29% 0,40%
20 000 - 39 999 EUR 3,30% 2,63% 1,80% 1,10% 0,30%
40 000 - 99 999 EUR 3,00% 2,38% 1,63% 0,98% 0,25%
100 000 EUR a více 2,50% 1,98% 1,35% 0,81% 0,20%
2. Výstupní poplatek 0% 0% 0% 0% 0%
3. Max. roční poplatek za správu programu 2,58% 2,40% 2,05% 1,84% 1,55%

*roky v jednotlivých fází odpovídají standardnímu programu PARTNER Invest

Na jakých principech PARTNER Invest pracuje

Je tvořen pěti na sebe navazujícími modelovými portfolii (fázemi) s předem daným složením a dobou trvání. V každé fázi je zastoupen jiný podíl akciových a dluhopisových fondů. Doba trvání jednotlivých fází se postupně zkracuje tak, jak v portfoliu roste podíl konzervativních instrumentů.

Složení jednotlivých fází se mění v závislosti na investičním horizontu. Vaše investice jsou postupně automaticky přesouvány z akciových do konzervativnějších investičních strategií. PARTNER Invest zde vychází z portfoliové struktury investičních programů Generali Investments CEE. Vaše investice je zařazena do příslušné fáze na základě vámi stanovené doby investování (investičního horizontu). Po skončení této fáze se automaticky přesouvá do fáze následující. Vaše portfolio je navíc každoročně upravováno do správných investičních poměrů tak, aby maximalizovalo svůj přínos při nižší míře rizika - je rebalancováno.

Každoročně dochází uvnitř aktuální fáze k rebalancování složení podílových fondů do základního nastavení. Při přechodu mezi jednotlivými fázemi dochází k úpravě složení konzervativních a dynamických fondů s tím, že ke konci doby trvání celého produktu se podíl konzervativních fondů zvyšuje až na 100 %. Tento princip zvaný "investiční brzda" směřuje k tomu, aby ke konci doby trvání produktu již hodnota majetku nepodléhala vysoké volatilitě, která je vlastní dynamickým fondům. Cílem je dosáhnout zhodnocení v průběhu dlouhodobého investování do dynamických fondů s uchováním získané hodnoty majetku v závěru doby trvání programu PARTNER Invest.

Složení portfolia

Typ fázePočet letAkciové fondyGenerali Fond korporátních dluhopisůGenerali Prémiový konzervativní fond
Fáze 1 - DIP 40 – 13 100%    
Fáze 2 - DVIP 12 – 9 75% 25%  
Fáze 3 - VIP 8 – 6 50% 25% 25%
Fáze 4 - KVIP 5 – 3 25% 45% 30%
Fáze 5 - KIP 2 – 1   50% 50%

DIP - Dynamický investiční program, DVIP - Dynamický vyvážený investiční program, KVIP - Konzervativně vyvážený investiční program, KIP - Konzervativní investiční program

 

Složení investičních instrumentů - jednotlivé podílové fondy

 PKF-EURFKD-EURFSA-EURFRE-EURFNE-EURFKOM-EUR
Fáze 1 - - 25% 25% 35% 15%
Fáze 2 - 25% 20% 20% 25% 10%
Fáze 3 25% 25% 20% 15% 10% 5%
Fáze 4 30% 45% 15% - 10% -
Fáze 5 50% 50% - - - -

PKF-EUR - Generali Prémiový konzervatovní fond, FKD-EUR - Generali Fond korporátních dluhopisů, 

FSA-EUR - Generali Fond světových akcií, FRE-EUR - Generali Fond ropy a energetiky, FNE - Generali Fond nových ekonomik, FKOM-EUR - Generali Fond komoditní

 

Je pro vás 100 % v akciích příliš? Sami si zvolte fázi, ve které chcete začít.

Pokud se vám počáteční fáze, do které by měla Vaše investice s ohledem na stanovený investiční horizont připadnout, jeví jako příliš riziková, můžete si sami určit, do které fáze chcete svou investici umístit. Délka trvání počáteční fáze se tak prodlouží. Ostatní fáze zůstanou z hlediska své doby trvání i složení zachovány.

Jste zvyklí si své portfolio sestavovat sami? PARTNER Invest vám umožní i to.

Máte možnost přetvořit si svůj produkt plně k obrazu svému. Můžete si sami určit, které fáze chcete do produktu zahrnout, jak dlouho každá z nich potrvá a jakou investiční strategii bude mít. Každá následující fáze však musí být s nižším rizikem (riziko klesá od Fáze 1 k Fázi 5).

Konkrétní podobu produktu PARTNER Invest v jednotlivých obměnách standardního nastavení naleznete v sekci "PARTNER Invest v příkladech".

Změnit sny ve skutečnost není drahé.

Vstupní poplatek Investičního programu se odvíjí od výše investované částky a fáze, ve které investujete. Pokud si stanovíte cílovou investovanou částku, pak si předplatíte poplatek dle aktuální fáze a až do překonání této částky už neplatíte žádné další vstupní poplatky Investičního programu. Do této částky pak můžete investovat pravidelnými částkami i jednorázovými vklady. Cílovou investovanou částku si můžete kdykoli zvýšit, poplatek zaplatíte jen z rozdílu. Pokud si cílovou investovanou částku předem nenavýšíte, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby.

Fáze 1 – Akciový investiční program

Aktuální hodnoty majetku ke dni 07.12.2018

Vlastní kapitál na podílovou jednotku 1,1512 Kč
Výkonnost programu za 1 měsíc -4,06 %
Výkonnost programu za 3 měsíce -5,25 %
Výkonnost programu za 6 měsíců -5,71 %
Výkonnost programu za 12 měsíců -4,29 %
Výkonnost programu od začátku roku -5,42 %
Výkonnost programu za 3 roky 8,19 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 2,66 %
Výkonnost programu za 5 let 13,49 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,56 %
Výkonnost programu za rok 2017 11,06 %
Výkonnost programu za rok 2016 4 %
Výkonnost programu za rok 2015 -2,79 %
Výkonnost programu za rok 2014 5,43 %
Výkonnost programu za rok 2013 9,2 %
Výkonnost programu za rok 2012 8,86 %
Výkonnost programu za rok 2011 -9,82 %
Výkonnost programu za rok 2010 10,67 %
 

Fáze 2 – Dynamický investiční program

Aktuální hodnoty majetku ke dni 07.12.2018

Vlastní kapitál na podílovou jednotku 1,4143 Kč
Výkonnost programu za 1 měsíc -2,86 %
Výkonnost programu za 3 měsíce -3,25 %
Výkonnost programu za 6 měsíců -3,79 %
Výkonnost programu za 12 měsíců -3,01 %
Výkonnost programu od začátku roku -3,59 %
Výkonnost programu za 3 roky 6,59 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 2,15 %
Výkonnost programu za 5 let 11,42 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 2,19 %
Výkonnost programu za rok 2017 7,09 %
Výkonnost programu za rok 2016 4,06 %
Výkonnost programu za rok 2015 0,78 %
Výkonnost programu za rok 2014 2,07 %
Výkonnost programu za rok 2013 7,81 %
Výkonnost programu za rok 2012 12,08 %
Výkonnost programu za rok 2011 -6,48 %
Výkonnost programu za rok 2010 8,12 %
Výkonnost programu za rok 2009 24,62 %
Výkonnost programu za rok 2008 -31,61 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,81 %
 

Fáze 3 - Vyvážený investiční program

Aktuální hodnoty majetku ke dni 07.12.2018

Vlastní kapitál na podílovou jednotku 1,5404 Kč
Výkonnost programu za 1 měsíc -1,69 %
Výkonnost programu za 3 měsíce -1,4 %
Výkonnost programu za 6 měsíců -2,16 %
Výkonnost programu za 12 měsíců -2,39 %
Výkonnost programu od začátku roku -2,5 %
Výkonnost programu za 3 roky 3,91 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 1,29 %
Výkonnost programu za 5 let 7,09 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 1,38 %
Výkonnost programu za rok 2017 3,67 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,47 %
Výkonnost programu za rok 2015 2,42 %
Výkonnost programu za rok 2014 -0,52 %
Výkonnost programu za rok 2013 4,53 %
Výkonnost programu za rok 2012 10,22 %
Výkonnost programu za rok 2011 -2,93 %
Výkonnost programu za rok 2010 7,22 %
Výkonnost programu za rok 2009 23,6 %
Výkonnost programu za rok 2008 -21 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,64 %
 

Fáze 4 - Konzervativně vyvážený investiční program

Aktuální hodnoty majetku ke dni 07.12.2018

Vlastní kapitál na podílovou jednotku 1,5985 Kč
Výkonnost programu za 1 měsíc -1,04 %
Výkonnost programu za 3 měsíce -0,62 %
Výkonnost programu za 6 měsíců -1,33 %
Výkonnost programu za 12 měsíců -2,2 %
Výkonnost programu od začátku roku -2,09 %
Výkonnost programu za 3 roky 2,85 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 0,94 %
Výkonnost programu za 5 let 6,46 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 1,26 %
Výkonnost programu za rok 2017 2,49 %
Výkonnost programu za rok 2016 3,08 %
Výkonnost programu za rok 2015 3,82 %
Výkonnost programu za rok 2014 -1,22 %
Výkonnost programu za rok 2013 4,31 %
Výkonnost programu za rok 2012 9,93 %
Výkonnost programu za rok 2011 -1,34 %
Výkonnost programu za rok 2010 6,57 %
Výkonnost programu za rok 2009 24,25 %
Výkonnost programu za rok 2008 -15,43 %
Výkonnost programu za rok 2007 -2,19 %
 

Fáze 5 - Konzervativní investiční program

Aktuální hodnoty majetku ke dni 07.12.2018

Vlastní kapitál na podílovou jednotku 1,6363 Kč
Výkonnost programu za 1 měsíc -0,42 %
Výkonnost programu za 3 měsíce 0,41 %
Výkonnost programu za 6 měsíců -0,34 %
Výkonnost programu za 12 měsíců -1,65 %
Výkonnost programu od začátku roku -1,31 %
Výkonnost programu za 3 roky 1,16 %
Výkonnost programu za 3 roky p.a. 0,38 %
Výkonnost programu za 5 let 3,27 %
Výkonnost programu za 5 let p.a. 0,64 %
Výkonnost programu za rok 2017 0,41 %
Výkonnost programu za rok 2016 2,46 %
Výkonnost programu za rok 2015 3,85 %
Výkonnost programu za rok 2014 -2,21 %
Výkonnost programu za rok 2013 2,35 %
Výkonnost programu za rok 2012 8,58 %
Výkonnost programu za rok 2011 0,22 %
Výkonnost programu za rok 2010 5,3 %
Výkonnost programu za rok 2009 21,2 %
Výkonnost programu za rok 2008 -8,33 %
Výkonnost programu za rok 2007 -0,19 %
Výkonnost programu za rok 2006 1,79 %
Výkonnost programu za rok 2005 2,24 %
Výkonnost programu za rok 2004 3,17 %
Výkonnost programu za rok 2003 1,84 %
Výkonnost programu za rok 2002 4,02 %
 

Příklad 1: Předplacení cílové investované částky

Klient si nastavil tyto parametry:

 • standardní nastavení programu (počáteční fáze = Fáze 1)
 • doba investování: 30 let
 • cílová částka: 14 400 EUR (40 EUR/měsíc)

Výpočet Vstupního poplatku Investičního programu:

 • Výpočet Vstupního poplatku Investičního programu: 3,7% x 14 400 = 532,80 EUR

Příklad 2: Navýšení cílové investované částky

Klient se v průběhu trvání produktu rozhodl zvýšit měsíční platby na 80 EUR/měsíc. Pro tuto změnu se rozhodl v 7. roce před koncem programu (Fáze 3).

 • Původní cílová investovaná částka: 14 400 EUR
 • Navýšení cílové investované částky o: 40 x12 x 7 = 3 360 EUR

Výpočet Vstupního poplatku Investičního programu - z rozdílu:

 • Výpočet Vstupního poplatku Investičního programu: z rozdílu 3 360 EUR = 2,25% x 3 360 = 75,60 EUR

Poznámka: Pokud si klient cílovou investovanou částku předem nenavýší, investice přesahující její výši budou zpoplatněny jako jednorázové platby.

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.