Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2015

Ekonomika EU (včetně ČR) se oživuje, což spolu s růstem cen ropy vedlo k mírnému navýšení inflačního očekávání a iniciovalo růst výnosů (pokles cen) dlouhodobých státních dluhopisů a mírnou korekci na akciových trzích v průběhu května. Ekonomika USA zaznamenala během zimních a jarních měsíců výrazné zpomalení v důsledku posílení USD a propadu investic energetického sektoru. Odsun prvního zvýšení úrokových sazeb na druhou polovinu roku přivítaly akciové trhy růstem. Podobně (růst cen akcií v očekávání uvolněné měnové politiky) se chovají i čínské akciové trhy. V polovině května kulminovalo krátkodobé oslabení USD, následné posílení USD spustilo pokles akcií z Emerging Markets, většiny komodit a ruských dluhopisů.
Hlavním cílem operací bylo zainvestování peněz nových podílníků. V segmentu akcií jsme dokupovali akcie globálních značek, celkový podíl akcií na majetku fondu zůstal beze změny na 34%. Podíl státních a kvazistátních dluhopisů jsme navýšili o 2% na 25% NAV nákupem dluhopisu DBKAZ/22. V segmentu korporátních dluhopisů byla aktivita vyšší – v čínském regionu jsme zčásti odprodali dluhopis Shimao/20 a nahradili ho dluhopisem Soho/17, v kazašském regionu jsme po splacení dluhopisu Kazatomprom/15 navýšili pozice v dluhopisech Halyk Bank/17 a Intergaz/17. Podíl korporátních dluhopisů v důsledku vkladů nových podílníků poklesl o 3% na 35% NAV.