Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2014

Vývoj většiny aktiv byl v minulém měsíci příznivý, takže fond posílil o 1,4%. Akcie napříč regiony za nízké volatility posílily o několik procent, přičemž akcie z rozvíjejících se trhů překonaly americké a evropské indexy. Státní dluhopisy rovněž posilovaly, podpořeny nízkou inflací v EU (která spolu se silným eurem a slabou ekonomikou podnítí ECB k dalšímu uvolnění měnové politiky) a tendence (v důsledku pomalejšího oživování ekonomiky) centrální banky USA k prodloužení období uvolněné měnové politiky. Korporátní dluhopisy rostly spolu se státními navíc podpořeny nízkými defaultními sazbami a uklidněním krize na Ukrajině.
Aktivita na portfoliu byla nízká, neboť struktura portfolia je blízko cílové, která je následující: cca 30% státních a kvazistátních dluhopisů ze střední a východní Evropy, 30% korporátních dluhopisů a 35% akcií (z toho min. 2/3 výběr z akcií obsažených ve fondu globálních značek). Podíl dluhopisové složky zůstal beze změny – státní dluhopisy střední a východní Evropy 32% (z toho ČR 10% majetku fondu) a korporátních dluhopisy 27,5% (z toho ruské 10%). Podíl akcií jsme navýšili o 1% na 35% majetku fondu nákupem ETF na rozvíjející se trhy.