Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.2.2015

Akciové trhy v průběhu minulého měsíce v průměru posílily, ovšem při zvýšené volatilitě a výrazné divergenci mezi americkým a evropským trhem. Zatímco americké akcie poklesly přes 2% kvůli slabým kvartálním výsledkům exportérů, na který dolehl silný dolar, tak evropské akcie posílily přes 6% podpořeny slabým eurem a navýšením objemu nákupů dluhopisů Evropskou centrální bankou. Vývoj dluhopisů byl smíšený. Evropské státní i korporátní dluhopisy posílily kvůli rozhodnutí ECB. Dluhopisy z Emerging Markets (včetně ruských dluhopisů) zaznamenaly na počátku ledna mírnou korekci (spolu s akciovými trhy), kterou v průběhu měsíce odmazaly. Snížení ratingu Ruska a většiny kvazistátních firem agenturou Standard&Poor’s do neinvestičního pásma nemělo na ruské dluhopisy výraznější vliv, neboť to investoři očekávali.
Cílem operací na portfoliu bylo v minulém měsíci zejména zainvestovat peněžní prostředky nových podílníků. Plošně jsme navýšili jak akciovou, tak dluhopisovou (státní i korporátní dluhopisy) složku portfolia, takže struktura portfolia se příliš nezměnila. V závěru měsíce je fond mírně převážen na korporátních dluhopisech (4% nad neutrální pozicí 28% NAV), ruské dluhopisy tvoří 5% majetku fondu. Státní dluhopisy jsou 2% podváženy oproti neutrální hodnotě 28% NAV a jsou zaměřeny zejména na střední a východní Evropu. Podíl akcií čilí 32% NAV, podváženost 5% pod neutrální hodnotou je v segmentu Emerging Markets, zatímco akcie globálních značek jsou na neutrální hodnotě.