Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.12.2014

Akciové trhy v průměru posilovaly v důsledku i) akcelerace ekonomiky USA a ii) očekávání dalšího uvolňování měnové politiky v EU prostřednictvím nákupu dluhopisů ECB v příštím roce. Výjimkou byl komoditní sektor, který propadl spolu s cenou ropy poté, co Saúdská Arábie spustila cenovou válku a na zasedání OPEC se zasadila o rozhodnutí nesnížit těžební kvóty. Pokles akcií energetického sektoru a posilování dolaru byly také příčinou zaostávání akcií z Emerging Markets (zejména pak z Ruska) oproti rozvinutým trhům. Státní dluhopisy (v očekávání uvolňování měnové politiky v EU) a korporátní dluhopisy (které zpravidla vykazují pohyb cen shodný s akciovými trhy) mírně rostly. Výjimkou byly ruské dluhopisy, zasažené poklesem ropy a rublu, který centrální banka nechala oslabovat s cílem omezení nepříznivého vlivu na státní rozpočet a udržení výše devizových rezerv. Vzhledem k výrazné převaze akcií z rozvinutých zemí a nízkému (7% NAV) zastoupení ruských dluhopisů převážily pozitivní vlivy a fond posílil o 0,7%.
Na portfoliu jsme navýšili segment korporátních dluhopisů o 3% na 32% NAV nákupem dluhopisů Petrobras/2016 a Kaztemir/2016. V segmentu státních dluhopisů (26% NAV, 0% meziměsíčně) jsme po výrazném růstu odprodali tříletý český státní dluhopis a nahradili ho nákupem tříletého tureckého státního dluhopisy a navýšením pozice v HDB/2016. Segment akcií svou vahou zůstal na 33,5% NAV, když ponížení akcií globálních značek o 1% na 26% NAV byl vyvážen navýšením akcií z EM na 7,5% NAV.