Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.1.2015

Akciové trhy v průběhu minulého měsíce prodělaly krátkou technickou korekci, iniciovanou komoditním sektorem. Americké akcie v důsledku tamního ekonomického růstu opět překonaly jiné regiony. Na druhé straně výkonnostního spektra (jak v prosinci, tak za celý rok 2014) skončily akciové trhy z komoditně orientovaných Emerging Markets. Vývoj dluhopisových trhů byl rovněž smíšený, bezrizikové dluhopisy (zejména v EU) pokračovaly v růstu, taženy desinflací a očekáváním navýšení objemů nákupů dluhopisů ze strany ECB. Korporátní dluhopisy napříč regiony zaznamenaly korekci spolu s akciovými trhy, přičemž nejvíce byly postiženy dluhopisy z komoditně orientovaných států. Ruské dluhopisy propadly více než 10%, když propad cen ropy následovaný ruským rublem donutil ruskou centrální banku zvýšit úrokové sazby na 17%. Do konce měsíce ruské dluhopisy odmazaly cca třetinu propadu po úspěšné měnové intervenci, rekapitalizaci státních bank a opatření na podporu ekonomiky.
Cílem operací na portfoliu bylo zejména zainvestovat peněžní prostředky nových podílníků. Navýšili jsme akciovou složku nákupy akcií globálních značek American Express, Mastercard, Coca Cola a McDonalds’s celkem o 2% na 35% NAV. Segment dluhopisů jsme navýšili o 2% na 60% NAV nákupy tříletého tureckého státního dluhopisu a čtyřletého korporátního dluhopisu brazilské firmy JBS (největší světový producent hovězího). V segmentu dluhopisů preferujeme zejména dluhopisy ze střední a východní Evropy (31% NAV) a Kazachstánu (13% NAV). Váha Ruska činí 6% NAV.