Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.9.2015

Utlumení obav ohledně vývoje v Řecku a obnovení emisní aktivity na trhu vládních dluhopisů zemí eurozóny dokázaly ve svém souhrnu převážit nad vlivem znepokojivých zpráv z Číny a nad poklesem ceny ropy. V srpnu tak došlo k růstu eurových úrokových swapů: 10Y EUR swap vzrostl o více než 10bp, nad úroveň 1,10 %, zatímco 2Y EUR swap, jenž je fakticky fixován politikou ECB, vzrostl jen nepatrně a zůstává pod úrovní 0,10 %. Sklon eurové křivky (spread 10Y/2Y) vzrostl o více než 10bp a dostal se nad úroveň 100bp. Výnos 10Y německého Bundu vzrostl o 15bp na úroveň 0,80 % a zvýšily se i výnosy dluhopisů většiny zemí tzv. periferie eurozóny. Data z ekonomiky eurozóny jsou i nadále pozitivní. V prvé řadě stojí za zmínku, že HDP eurozóny si vedl lépe, než se soudilo dle přechozích dat. Velmi dobře si v červenci vedly také německé exporty. Otázkou ale je, jak výrazně se projeví zpomalení v Číně, což na datech o průmyslové výrobě a exportech začne být patrné až počínaje srpnem. Bude-li se riziko zpomalení hospodářského růstu eurozóny zvyšovat, může ECB svůj program nákupů dluhopisů skutečně rozšířit. Průměrný rating zůstává stabilní na stupni BBB- a celková durace fondu poklesla na 0,77 roku.