Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2015

V květnu se, jako již mnohokrát, na první strany všech ekonomických analýz vrátilo Řecko. Dohoda s věřiteli byla v nedávné minulosti již mnohokrát odložena, nyní však Řecko bez externí pomoci nebude schopno dostát svým červnovým závazkům vůči IMF, a to i přes maximální snahu o cash-pooling na úrovni státních institucí. Otázkou však zůstává, zda opět nepůjde pouze o provizorní řešení na několik dalších měsíců. Z pohledu eurových dluhopisových trhů se projevuje vedlejší efekt QE ECB, kde kvůli vysokým nákupům ze strany centrální banky se dluhopisové trhy stávají mělčími, což vede k vyšší volatilitě. ECB si toto sice uvědomuje, ale přesto je připravena doručit plné QE.
Generali CEE Konzervativní fond pokračuje v pozvolném růstu s nízkou volatilitou. Přestože tempo růstu je již nižší, než v prvním kvartále tohoto roku, i nadále se nám daří navyšovat výbornou výkonnost měřenou od začátku roku. Silné klientské vklady do Fondu přetrvávají a jen za květen díky tomu vzrostl objem prostředků Fondu o 7 %. Klientské vklady průběžně zainvestováváme jak do státních (Maďarsko, Turecko, Bulharsko), tak do korporátních dluhopisů (Erste bank, PGNIG). Duraci portfolia udržujeme na vyšších úrovních (0,9 roku) poblíž horního limitu. Průměrný kreditní rating zůstává stabilní na stupni BBB-.

poznámka pro překlad: název Fondu v angličtině = Generali CEE Cash and Bond Fund