Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.6.2012

Tak jak prezident Draghi v březnu slíbil, vyčkává ECB na dopady svých rázných opatření a uvolnění měnové politiky do reálné ekonomiky. Obdobnou cestou jde rovněž americký FED. Přesto je na trzích vidět názorový posun v očekávání dalších kroků centrálních bankéřů. Peněžní trhy v Evropě i nadále těží z dodatečné, tříleté likvidity poskytnuté finančnímu sektoru v rámci refinančních operací v prosinci 2011 a v únoru 2012. Obavy ze zamrznutí dluhopisového trhu v Evropě se tak zatím nematerializují a výnosy na krátkém konci křivky vzrostly jen mírně. Přesto se ojediněle objevily zajímavé investiční příležitosti. Současně hrozba z rozšíření dluhové krize vedla ke zredukování expozice na potenciálně nejvíce ohrožené státní dluhopisy a kredit jižního křídla EMU a okolních zemí zcela na nulu. Periferii se Fond bude vyhýbat i nadále. Uvolněné peníze byly částečně zainvestovány do krátkých dluhopisů amerických bank a ruského kvazistátního kreditu a přibližně 7 % NAV bylo ponecháno v hotovosti na běžných účtech. Průměrný rating BBB+ zůstal beze změny, durace poklesla k 0,6 roku.