Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.4.2015

Evropská centrální banka (ECB) zahájila na počátku března slibované nákupy dluhopisů (QE) v celkovém objemu 60 mld. EUR měsíčně. Dopad na dluhopisové trhy eurozóny byl enormní. Pod vlivem této extrémní poptávky ze strany ECB klesaly výnosy státních dluhopisů napříč eurozónou na svá nová historická minima. Objem nákupů je tak masivní, že stlačil výnosy dluhopisů s nízkou durací jádrových států EMU až na kraj povoleného pásma nákupů (ECB nesmí kupovat dluhopisy s výnosem nižším, než je depozitní sazba, tedy mínus 20 bazických bodů). Přesahy této akce jsou vidět i v jiných segmentech dluhopisového trhu (korporátní dluhopisy, dluhopisy zemí mimo EMU), kam se investoři obracejí ve snaze, udržet si alespoň minimální kladný výnos svých investic.
V případě Cash and Bond Fondu se pokles výnosů promítl na jedné straně do dalšího měsíce nadstandardní výkonností. Druhou, již méně pozitivní stránkou je mírné vyčerpávání potenciálu budoucího růstu Fondu. Tomuto trendu se snažíme čelit vhodným výběrem nových investic a také prodlužováním durace, kterou jsme ke konci března navýšili na 0,93 roku. Vysoké klientské vklady do portfolia pokračují a jen za březen navýšily objem aktiv Fondu o 14 %. Tyto prostředky průběžně zainvestováváme, kde preferovanými zeměmi jsou Turecko, Maďarsko a Rumunsko. Průměrný kreditní rating zůstává stabilní na stupni BBB-.