Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.3.2012

Směřování evropské ekonomiky zpátky do recese ukončilo krátké mezidobí utahování měnové politiky, a to navzdory vyšší míře inflace. Po prvním snížení o 25 bp ECB doručila dalších 0,25 % a nyní drží sazby na úrovni 1,00 %. Téměř 500 mld. EUR, poskytnutých ECB v rámci tříleté refinanční operace v boji proti krizi likvidity finančního sektoru v prosinci 2011, postupně „probublalo“ na trhy a během druhého kola poslední únorový den si evropský finanční sektor došel pro dalších více než 500 mld. EUR. Výnosy korporátních i státních dluhopisů tak meziměsíčně pokračovaly v poklesu. V průběhu operací v objemu cca 70 % NAV byla prodloužena durace korporátních bondů instituce Alfa Bank, Bank of America, Gazprom, Morgan Stanley a Transneft a státních bondů Rumunska. Dále byla navýšena pozice v ruské bance Nomos. Naopak redukcí prošla expozice na české a slovenské státní dluhopisy a zcela vyprodána expozice na banky Sberbank a Erste Bank. Státní dluhopisy a dluhopisy se státní garancí tvoří v současnosti více než polovinu majetku Fondu, který zůstává nadále plně zainvestován, tzn. mezi 99 a 100 % aktiv. Průměrný rating se pohybuje mezi A- a BBB+. Naproti tomu durace Fondu se pohybuje pod svým historickým průměrem a poklesla pod 0,6 roku. Investicím do problematických zemí jižního křídla EMU se bude Fond vyhýbat i nadále.