Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.2.2012

Směřování evropské ekonomiky zpátky do recese ukončilo krátké mezidobí utahování měnové politiky, a to navzdory vyšší míře inflace. Po prvním snížení o 25 bp ECB doručila dalších 0,25 % a nyní drží sazby na úrovni 1,00 %. 500 mld. EUR, poskytnutých ECB v rámci tříleté refinanční operace v boji proti krizi likvidity finančního sektoru v prosinci, postupně „probublává“ na trhy. Výnosy korporátních i státních dluhopisů tak meziměsíčně výrazně poklesly. Začátkem ledna byl výrazně navýšen podíl slovenských státních dluhopisů se splatností v roce 2013, celkově o více než 10 % NAV, a to především na úkor amerických bankovních bondů a ruských korporátů. Státní bondy, případně dluhopisy se státní garancí, tak v současnosti představují více než polovinu aktiv Fondu.
Durace Fondu zůstává proti historickému průměru kratší, pod 0,7 roku a v souladu se střednědobým plánem byla dokončena redukce podílu cenných papírů denominovaných v americkém dolaru. Investicím do problematických zemí jižního křídla EMU se bude Fond vyhýbat i nadále.