Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Komentář k 1.11.2014

Říjen byl z pohledu finančních trhů extrémně rušným měsícem. V první polovině měsíce se začaly hromadit převážně negativní zprávy zahrnující zpomalující globální ekonomiku, silné posílení dolaru spojené s propadem cen komodit (ropa, drahé kovy), hrozba šíření eboly a pokračující válka s ISIS. Tyto události vyústily v prudký akciový propad, nejvýraznější v tomto roce, a proti tomu stál pokles výnosů bezpečných státních dluhopisů na nová historická minima. Ve druhé polovině měsíce došlo k otočení trendu a k rychlému návratu cen aktiv zpět k úrovním z počátku měsíce. Obdobně reagovaly i kreditní spready u korporátních dluhopisů. Pohyby na krátkých splatnostech však byly nevýznamné.
Říjnový turbulentní vývoj na finančních trzích se Cash and Bond Fondu dotkl pouze minimálně a na rozdíl od ostatních fondů pokračovala výkonnost tohoto fondu v pozvolném růstu s nízkou volatilitou. Nastavení jednotlivých pozic jsme v říjnu neměnili a i nadále udržujeme duraci na konzervativně nízkých úrovních. Podíl volné hotovosti byl ke konci měsíce 6 % z objemu portfolia. Průměrný kreditní rating zůstává stabilní na úrovni BBB-.